Main Menu
User Menu

1. rota čs. střeleckého pluku [1916-1916]

1st Company of Czechoslovak Rifle Regiment / 1-я компания Чеxocловацкого Стрелкового полка

     
Název:
Name:
1. rota čs. střeleckého pluku
Originální název:
Original Name:
1. rota Československého střeleckého pluku / 1-я компания Чеxocловацкого Стрелкового полка
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.02.1916
Předchůdce:
Predecessor:
1. rota české družiny
Datum zániku:
Disbanded:
18.05.1916
Nástupce:
Successor:
1. rota 1. čs. střeleckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.02.1916-18.05.1916 I. prapor čs. střeleckého pluku
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
02.02.1916-18.05.1916 Čeček, Stanislav (podporučík ruské armády)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 565 (1. střelecký pluk), 1916.
Ivšin, K.: Československá brigáda. Praha 1936.
Pamětní kniha 1. střeleckého pluku Jana Husi. Red. F. Langer. Praha 1920.
URL : https://www.valka.cz/1-rota-cs-streleckeho-pluku-1916-1916-t110756#565119Verze : 2
MOD