Main Menu
User Menu

1. rota [1954-1955]

1st Company

     
Název:
Name:
1. rota
Originální název:
Original Name:
1. rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.02.1954
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.02.1955
Nástupce:
Successor:
4. rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.02.1954-01.02.1955 5. prapor
Dislokace:
Deployed:
10.02.1954-01.02.1955 Žiar nad Hronom, kasárny /

Velitel:
Commander:
10.02.1954-01.02.1955
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/1-rota-1954-1955-t187566#545553Verze : 0
MOD