Main Menu
User Menu

1. raketometný oddíl [1977-1991]

1st Rocket-Launcher Division

     
Název:
Name:
1. raketometný oddíl
Originální název:
Original Name:
1. raketometný oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1977
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1977-31.10.1991 1. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1977-31.10.1991 Terezín, Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa

Velitel:
Commander:
01.09.1977-30.09.1979 Pečený, Václav (Podplukovník)
01.10.1979-18.10.1985 Koyš, Petr (Major)
19.10.1985-24.11.1988 Podroužek, Jiří (Kapitán)
25.11.1988-25.10.1991 Korim, Vladimír (Kapitán)
26.10.1991-30.10.1991 Kučera, Vladislav (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1977-31.10.1991 velitelství a štáb
01.09.1977-31.10.1991 četa velení
01.09.1977-31.10.1991 spojovací četa
01.09.1977-31.10.1991 1. raketometná baterie
01.09.1977-31.10.1991 2. raketometná baterie
01.09.1977-31.10.1991 3. raketometná baterie
01.09.1977-31.10.1991 četa týlového zabezpečení
01.09.1977-31.10.1991 četa oprav techniky
01.09.1977-31.10.1991 obvaziště
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6781
Zdroje:
Sources:
Kubánek, V.: Historie útvarů 1. tankové divize
URL : https://www.valka.cz/1-raketometny-oddil-1977-1991-t143573#463580Verze : 0
MOD
Vznikl vyčleněním raketometného oddílu z 1. dělostřeleckého pluku.

Oddíl byl vyzbrojen 122mm raketomety vz. 70.

V každé raketometné baterii bylo 6 raketometů rozdělených do 2 palebných čet.

Mobilizačně vytvářel 16. raketometný oddíl.

Po zrušení včleněn do 1. dělostřeleckého pluku jako raketometný oddíl o 2 bateriích po 8 raketometech.

Zdroj:
Kubánek, V.: Historie útvarů 1. tankové divize
URL : https://www.valka.cz/1-raketometny-oddil-1977-1991-t143573#463583Verze : 0
MOD