Main Menu
User Menu

1. prapor 5. brigády pohraniční stráže [1951-1966]

1st Battalion of 5th Brigade of Border Guards

     
Název:
Name:
1. prapor 5. brigády pohraniční stráže
Originální název:
Original Name:
1. prapor 5. brigády pohraniční stráže
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
1. prapor 1. brigády pohraniční stráže
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1966
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.03.1951-01.04.1966 5. brigáda pohraniční stráže
Dislokace:
Deployed:
19.03.1951-01.04.1966 Hranice, ? /

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1951-01.10.1964 1. pohraniční rota
01.01.1951-01.10.1964 2. pohraniční rota
01.01.1951-01.10.1964 3. pohraniční rota
01.01.1951-01.10.1964 4. pohraniční rota
01.01.1951-01.10.1964 5. pohraniční rota
01.01.1951-01.10.1964 6. pohraniční rota
01.01.1951-01.10.1964 7. pohraniční rota

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vaněk, P.: Nástin organizačního vývoje 5. brigády pohraniční stráže Cheb v letech 1951-1990. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra 3. Praha 2005, s. 233-300.
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-5-brigady-pohranicni-straze-1951-1966-t184555#570232Verze : 1
MOD