1. ponorková brigáda (2. námořní brigáda) Námořních sil Dálného východu [1932-1935]

1st Submarine Brigade (2nd Maritime Brigade) of the Maritime Forces of Far East
1. ponorková brigáda (2. námorná brigáda) Námorných síl Ďalekého východu
1-я бригада подводных лодок (2 Морская бригада) Морских Сил Дальнего Востока
     
Název:
Name:
1. ponorková brigáda (2. námořní brigáda)1) Námořních sil Dálného východu 1st Submarine Brigade (2nd Maritime Brigade)1) of the Maritime Forces of Far East
Originální název:
Original Name:
1-я бригада подводных лодок (2 Морская бригада) Морских Сил Дальнего Востока
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.11.1932
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
11.01.1935
Nástupce:
Successor:
1. ponorková brigáda (2. námořní brigáda) Pacifické floty 1st Submarine Brigade (2nd Maritime Brigade) of the Pacific Fleet
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.11.1932-11.01.1935 Námořní síly Dálného východu
DD.11.1932-11.01.1935 Maritime Forces of Far East
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.11.1932-11.01.1935 Osipov, Kirill Osipovič ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) označenie jednotky uvedené v zátvorke sa používalo z dôvodu utajenia skutočného označenia 1) the unit designation in parentheses was used to keep the actual designation confidential
Zdroje:
Sources:
alerozin.narod.ru
rgavmf.ru
https://military.wikireading.ru/33408
archív autora
URL : https://www.valka.cz/1-ponorkova-brigada-2-namorni-brigada-Namornich-sil-Dalneho-vychodu-1932-1935-t238828#660325 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více