1. obrněná divize [1940-1946]

1st Armored Division
     
Název:
Name:
1. obrněná divize 1st Armored Division
Originální název:
Original Name:
1st Armored Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.07.1940
Předchůdce:
Predecessor:
7. jezdecká brigáda (mechanizovaná) 7th Cavalry Brigade (Mechanized)
Datum zániku:
Disbanded:
25.04.1946
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.07.1940-DD.03.1942 Magruder, Bruce (Major General)
DD.03.1942-DD.04.1943 Ward, Orlando (Major General)
DD.04.1943-DD.07.1944 Harmon, Ernest N. (Major General)
DD.07.1944-DD.09.1945 Prichard, Vernon (Major General)
DD.09.1945-DD.01.1946 Allen, Roderick (Major General)
DD.02.1946-DD.04.1946 Gay, Hobart (Major General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Old Ironsides
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Old Ironsides
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Wilson, John B.: Armies, Corps, Divisions, and Separate Brigades, Center of Military History, United States Army, Washington, 1999
en.wikipedia.org
Clay, Steven E.: U.S. Army Order of Battle 1919-1941. Volume 2. The Arms: Cavalry, Field Artillery, and Coast Artillery, 1919-1941, Combat Studies Institute Press, US Army Combined Arms Center, Fort Leavenworth, KS, 2010
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/1-obrnena-divize-1940-1946-t8669#466210 Verze : 5
1. obrněná divize vznikla 15. července 1940 v kentuckém Fort Knox přejmenováním a reorganizací 7. jezdecké brigády (mechanizované). Divize prováděla výcvik ve Fort Knox a poskytla kádr k vytvoření 4. obrněné divize. Úkolem 1. divize bylo sestavení soběstačné obrněné formace, vytvoření a ověření doktríny, zavádění nové techniky a další úkoly spojené s výcvikem. Ve Fort Knox spolu s obrněnou divizí existovala i Škola obrněných sil, což umožňovalo vzájemné předávání zkušeností. V srpnu 1941 se divize zúčastnila manévrů VII. sboru a v září 1941 vyrazila do Louisiany na velké manévry 2. armády, po nichž následovaly manévry 1. armády v Severní a Jižní Karolíně. Do Fort Knox se vrátila 7. prosince 1941, v den útoku na Pearl Harbor. Divize zintenzivnila výcvik a začala se připravovat na odplutí do Velké Británie. V dubnu 1942 se divize vydala na cestu do Fort Dix v New Jersey. 11. května 1942 se divize v New Yorku nalodila na RMS Queen Mary a 16. května dorazila do Severního Irska. V říjnu 1942 se pak přesunula do Anglie. Ve Velké Británii divize především pokračovala ve výcviku.Bojový křest divize prodělala 8. listopadu 1942 v severní Africe během operace Torch. Části divize byly součástí Severního úkolového uskupení. Pro invazi byly zpohotoveny 1. prapor 1. obrněného pluku, 1. a 2. prapor 13. obrněného pluku, takřka celý 6. obrněný pěší pluk, 27. obrněný polní dělostřelecký prapor, roty B a C 701. praporu stíhačů tanků a součásti 16. obrněného ženijního praporu. Dále zásobovací prapor, dílenský prapor, zdravotnický prapor a spojovací rota. Bojové velitelství B (CCB) se vylodilo východně a západně od Oranu a 10. listopadu vstoupilo do města. Velitelství pak pokračovalo přes Tafaroui a Bedžu do Džedeidy, na jejíž letiště zaútočilo 25. listopadu. CCB celou Džedeidu obsadilo 28. listopadu. Následně se CCB vydalo k Tebourbě a zaútočilo na německá postavení na výšinách El Guessa. Němci ale dokázali útok odrazit a způsobit Američanům těžké ztráty. Ti se proto stáhli zpět k Bedže. CCB podniklo další operace až na konci ledna 1943, a to v údolí Ousseltia. Odtud vyrazilo přes Bou Čebku do Maktaru, do něhož dorazilo 14. února 1943. Bojové velitelství A (CCA) na konci ledna prošlo boji v průsmyku Faíd a postoupilo na Sidi Bou Zid, kde ale narazilo na tuhý německý odpor a bylo s těžkými ztrátami zatlačeno zpět. Bojové velitelství C (CCC) bylo zřízeni 23. ledna 1943 a provedlo úder na stanici Sened, postoupilo směrem na Sbeitu a podpořilo CCA v oblasti Sidi Bou Zid, avšak bylo též po utrpění významných ztrát zatlačeno. Divize se 16. února stáhla od Sbeity, avšak 21. února na CCB zaútočili Němci během výpadu na Tebessu. Až německý ústup umožnil divizi obsadit 26. února Kasserinský průsmyk. 13. března se divize vydala na severovýchod a obsadila Zannouch, poté Maknassy a ve dnech 22.-25. března prošla bitvou u Džebel Naemia. Následovaly pokusy o proražení zátarů na cestě do Gabès. Divize pronásledovala ustupující německé jednotky a 3. května po těžkých bojích obsadila Mateur. Mezi 5.-11. květnem prošla bitvou u Džebel Achtel a obsadila během ní Ferryville. To již docházelo ke kapitulaci německých jednotek v Tunisku. 1. obrněná divize poté prošla ve Francouzském Maroku reorganizací a doplněním sil.


1. obrněná divize byla součástí sil, které obsazovaly Itálii po vylodění u Salerna. Divize byla součástí záloh americké 5. armády. Nevylodila se tedy 9. září u Salerna, ale až 28. října v již osvobozené Neapoli. V listopadu byla nasazena proti jednotlivým součástem tzv. zimní linie. V rámci vylodění u Anzia tvořila divize součást druhého sledu. Divize se podílela na odražení řady německých protiútoků, následně vedla výpad na Řím a pokračovala v pronásledování německých jednotek dále na sever. Po osvobození Říma prošla reorganizací podle nové systematizace. Výsledkem byla početně slabší, avšak mnohem flexibilnější a vybalancovanější formace. V italských horských oblastech přišel větší podíl pěchoty velmi vhod. Divize se probojovala do údolí Pádu, kde ji zastihla kapitulace německých jednotek v Itálii. Poté se v červnu přesunula do Německa, kde tvořila součást okupačních sil.


Divize se 24. dubna 1946 vrátila do New Yorku a následujícího dne byla deaktivována v Camp Kilmer. Avšak část divize zůstala v Německu a plnila úkoly spojené se zajišťováním bezpečnosti a veřejného pořádku na okupovaném území.
Zdroje:
en.wikipedia.org
Clay, Steven E.: U.S. Army Order of Battle 1919-1941. Volume 2. The Arms: Cavalry, Field Artillery, and Coast Artillery, 1919-1941, Combat Studies Institute Press, US Army Combined Arms Center, Fort Leavenworth, KS, 2010
www.globalsecurity.org
www.militaryvetshop.com
URL : https://www.valka.cz/1-obrnena-divize-1940-1946-t8669#501069 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více