Main Menu
User Menu

1. (německo-nizozemský) sbor [1995- ]

1 (German/Netherlands) Corps / 1 (GE/NL) Corps

     
Název:
Name:
1. (německo-nizozemský) sbor
Originální název:
Original Name:
1 (German/Netherlands) Corps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1995
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.2003-DD.MM.RRRR Velitelství spojeneckých sil pro operace
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Münster, Schlossplatz 15

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
I. German/Dutch Corps / Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps / I. Deutsch-Niederländisches Korps
Zdroje:
Sources:
http://1gnc.org/
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-nemecko-nizozemsky-sbor-1995-t209869#592817Verze : 0
MOD