1. jazdecká divízia [1918]

1 ja kavalerijskaja divizija
1-я кавалерийская дивизия


19.06. 1918 sa začala formovať z dobrovoľníkov z 2. jazdeckej divízie bývalej cárskej armády ako Jazdecká divízia moskovského vojenského okruhu.
10.09. 1918 – premenovaná na Moskovskú jazdeckú divíziu a 28.02. 1920 na 1. jazdeckú divíziu.
31.12. 1920 – prevedená na 35. jazdeckú brigádu 12. jazdeckej divízie.


Nadriadené jednotky:
06. 1918 – 05. 1919 – Moskovský vojenský okruh
05. 1919 – 08. 1919 – 4. armáda
08. 1919 – 12. 1920 – 11. armáda


Bojová činnosť:
06. 1919 – boje s bielimi kozákmi o mesto Uralsk
07. 1919 – boje s protisovietskimi oddielmi v okolí mesta Krasnyj Kut
08. 1919 – 09. 1919 – ochrana ľavého brehu Volhy, účasť na bojoch na rieke Eruslan
10. 1919 – 11. 1919 – boje o mesto Žitkur
01. 1920 – 03. 1920 – premiestnená do Azerbajdžanu, likvidovala bielogvardejské „bandy“ v Lenkoranskom újazde a v Muganskej stepi
08. 1920 – 12. 1920 – chránila štátnu hranicu s Iránom


Náčelníci divízie:
26.07. 1918 - 10.05. 1918 – Stepanov V. V. В.В. Степанов
10.05. 1919 - 11.11. 1919 – Žajvoronkov S. P. С.П. Жайворонков
10.11. 1919 - 23.11. 1919 – Kort O. A. О.А. Корт
23.11. 1919 - 24.11. 1919 – Metsuen-Dannenstern A. F. – dočasne poverený А.Ф. Метсуэн–Данненштерн
24.11. 1919 - 01.12. 1919 – Gettich A. K. А.К. Геттих
01.12. 1919 - 28.12. 1919 – Kort O. A. О.А. Корт
28.12. 1919 - 01.06. 1920 – Gettich A. K. А.К. Геттих
01.06. 1920 - 29.06. 1920 – Metsuen-Dannenstern A. F. – dočasne poverený
29.06. 1920 - 04.07. 1920 – Kropotov – dočasne poverený Кропотов
04.07. 1920 - 14.07. 1920 – Metsuen-Dannenstern A. F. – dočasne poverený
17.07. 1920 - 08.11. 1920 – Orlov I. P. И.П. Орлов
08.11. 1920 - 23.12. 1920 – Vodopjanov V. F. В.Ф. Водопьянов
23.12. 1920 - 31.12. 1920 – Gettich A. K. А.К. Геттих


Zdroj:
http://rkka.ru/ihandbook.htm
URL : https://www.valka.cz/1-jazdecka-divizia-1918-t68904#242057 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více