Main Menu
User Menu
Reklama

1. gardová pěší divize[1914-1919]

1. Garde-Infanterie-Division

1. Garde-Infanterie-Division
1. gardová pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – BerlínPodriadené jednotky:


1.Garde-Infanterie-Brigade / Potsdam
1. gardová pešia brigáda / sídlo: Postupim


2. Garde-Infanterie-Brigade /Berlín
2. gardová pešia brigáda /sídlo: Berlín


1.Garde-Feldartillerie-Brigade / Berlín
1. gardová brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Berlín


Súčasťou divízie boli aj jednotky, ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Leib Garde Husaren-Regiment
Osobný gardový husársky pluk


Garde Division-Brückentrain-Abteilung Nr. 1
Gardový divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 1

Nadradené stupne:2. Armee -2. armáda
Gardekorps –Gardový zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/1-gardova-pesi-divize-1914-1919-t67002#237025Verze : 0
MOD
Reklama