Main Menu
User Menu

1. eskadrona 5. hulánského pluku [1939-1939]

1 szwadron 5 Pułku Ułanów Zasławskich/1st Squadron of the 5th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
1. eskadrona 5. hulánského pluku
Originální název:
Original Name:
1 szwadron 5 Pułku Ułanów Zasławskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1. eskadrona 5. hulánského pluku
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-01.09.1939 Obranný úsek „Myszyniec“
01.09.1939-06.09.1939 III. prapor 42. pěšího pluku
06.09.1939-11.09.1939 18. pěší divize
11.09.1939-15.09.1939 bez nadřízeného velitelství
15.09.1939-06.10.1939 Korouhev 5. hulánského pluku
Dislokace:
Deployed:
24.09.1939-01.09.1939 Myszyniec, prostor /
01.09.1939-01.09.1939 Myszyniec-Zalesie-Siarcza Łąka, přesun s bojem /
02.09.1939-05.09.1939 Brzozówka, prostor s bojem /
05.09.1939-06.09.1939 Brzozówka-Ostrołęka-Czarnowiec, přesun s bojem /
06.09.1939-06.09.1939 Czarnowiec-Goworowo-Ponikiew Mała-Borawe, přesun-průzkum /
07.09.1939-07.09.1939 Borawe-Jarmuły-???, přesun s bojem /
08.09.1939-08.09.1939 ???-Żabin-Borawe, přesun s bojem /
08.09.1939-09.09.1939 Borawe-Susk-Opęchowo-Kleczkowo-Chomentowo, přesun /
09.09.1939-09.09.1939 Chomentowo-Radgoszcz, přesun /
10.09.1939-10.09.1939 Radgoszcz, dvůr /
10.09.1939-11.09.1939 Radgoszcz-Śniadowo-Zakrzewo, přesun s bojem /
11.09.1939-12.09.1939 Zakrzewo-les západně Krajewo Borowe-Ostrożne-Paproć Duża-Przeździecko, přesun /
12.09.1939-12.09.1939 Przeździecko-Andrzejewo-prostor Paproć Duża-prostor Zaręby Kościelne-Uścianek Wielki, přesun bojem /
13.09.1939-14.09.1939 Uścianek Wielki-???-Klukówek, přesun /
14.09.1939-14.09.1939 Klukówek /
14.09.1939-15.09.1939 Klukówek-Markowo/Wólka-Brzozowo-Wilkowo-Pietkowo, přesun /
15.09.1939-15.09.1939 Pietkowo-Wyszki-Strabla-Baranki, přesun /
16.09.1939-16.09.1939 Baranki /
17.09.1939-17.09.1939 Baranki-Solniki-severně Zabłudów-prostor Jałówka, přesun s bojem /
18.09.1939-18.09.1939 Jałówka, prostor /
18.09.1939-19.09.1939 prostor Jałówka / -prostor Hrynki, přesun /
19.09.1939-20.09.1939 prostor Hrynki / -Białowieża, přesun /
20.09.1939-21.09.1939 Białowieża /
21.09.1939-21.09.1939 Białowieża / -Panasiuki(Paszuki?), přesun /
22.09.1939-22.09.1939 Panasiuki(Paszuki?)-Omelaniec / -Czeremcha-Sokóle, přesun s bojem /
23.09.1939-24.09.1939 Sokóle /
24.09.1939-25.09.1939 Sokóle-Radziwiłłówka-Mielnik, přesun s bojem /
25.09.1939-26.09.1939 Mielnik-prostor Konstantynów-letiště Biała Podlaska-Danówka, přesun /
27.09.1939-27.09.1939 Danówka-Witoroż-Żelizna-Wiski-Rudzieniec-Czeberaki-Parczew-Stępków, přesun /
28.09.1939-28.09.1939 Stępków-Makoszka-Ostrów Lubelski-Wólka Zawieprzycka/přesun /
29.09.1939-29.09.1939 Wólka Zawieprzycka-Wólka Zabłocka-Berejów-Kamienowola, přesun /
30.09.1939-30.09.1939 Kamieniowola-Bełcząc, přesun /
01.10.1939-01.10.1939 Bełcząc-prostor Lipniak-Annówka-Kock, přesun /
02.10.1939-02.10.1939 prostor Kock-Serokomla-Hordzież, přesun s bojem /
03.10.1939-03.10.1939 Hordzież /
03.10.1939-04.10.1939 Hordzież-Wola Gułowska, přesun /
04.10.1939-04.10.1939 Wola Gułowska-les jižně Gułów-prostor Lipiny, přesun s bojem /
05.10.1939-05.10.1939 prostor Lipiny- les jižně Gułów-Turzystwo, přesun s bojem /
06.10.1939-06.10.1939 Wola Gułowska /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-02(03?).10.1939 poručík jezdectva Jerzy Jan Roszkowski 3)
02(03?).10.1939-06.10.1939 podporučík jezdectva Zasław Hubert Henryk Krzywobłocki 4)
Výzbroj:
Armament:
24.08.1939 - Řadová jezdecká eskadrona + kulometná četa na vozech + 1 protitankový kanon 37 mm vz. 36.
01.09.1939 v bojích s jednotkami německé 1. jezdecké brigády eskadrona ztratila 3 padlé, 5 zraněných a 10 koní.
08.09.1939 v boji s německými motocyklisty u obce Żabin 2 ranění.
09.09.1939 u obce Chomentowo ztracen velitelský roj – panika.
10.09.1939 ztraceno hospodářské družstvo
12.09.1939 je v eskadroně kolem 65 jezdců, 3 těžké kulomety a 1 protitankový kanon.
17.09.1939 v boji severně Zabłudów ztráta kolem 50% eskadrony. Zůstalo 25 hulánů, 60 koní, 4 těžké kulomety a 1 protitankový kanón.
19.09.1939 do eskadrony dorazilo 15 pěších hulánů, kteří se ztratili v boji severně od Zabłudowa.
21.09.1939 byly do eskadrony zařazeny zbytky 3. eskadrony (kolem 40-50 jezdců bez důstojníků).
24(25?).09.1939 byly do eskadrony zařazeny zbytky diverzní jednotky vedené podporučíkem jezdectva v záloze Jerzym Przywieczerskim.
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona byla po částečném doplnění na válečný stav vyslána do prostoru určení už 22.08.1939. 24.08.1939 byla mobilizačně doplněná v prostoru obce Myszyniec.
2) Eskadrona složila zbraně v rámci 5. hulánského pluku po bojích Samostatné operační skupiny „Polesí“ s německými jednotkami 13. pěší divize (motorizované) a 29. pěší divize (motorizované) a podepsaní její kapitulace.
3) 02(03?).10.1939 u obce Adamów padl do německého zajetí, ze kterého utekl. 08.10.1939 byl v Brestu nad Bugem zajat sovětskou hlídkou. Po dalším útěku se mu povedlo v listopadu dostat do Lvova, kde se zapojil do odboje. Mezi jinými převáděl polské důstojníky přes hranice do Maďarska. 21.11.1939 byl zatčen sovětskou bezpečnostní službou a odeslán do pracovního tábora. Po podepsání polsko-sovětské smlouvy byl 03.09.1941 propuštěn a vstoupil do Polské armády na Východě, kde byl v létech 1941-1942 velitelem eskadrony. S armádou se přes Irán a Irák dostal na Střední Východ. Od roku 1943 byl v polském II. sboru, s nímž prodělal italské tažení. Byl povýšen do hodnosti setníka. Od ledna 1945 byl velitelem 1. eskadrony v nově tvořeném 10. husarském pluku 14. Velkopolské obrněné brigády.
4) Do 02(03?).10.1939 byl velitelem I. čety. Od 06.10.1939 v německém zajetí. Po válce emigroval do Argentiny, kde 17.01.1987 zemřel ve městě Mendoza.
Zdroje:
Sources:

www.stankiewicze.com
Czartoryski, Arkadiusz: 5 Pułk Ułanów Zasławskich w Polskiej Wojnie Obronnej 1939 r., Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2009
Roszkowski, Jerzy: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.17/c/3; B.I.17/c/4
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989

URL : https://www.valka.cz/1-eskadrona-5-hulanskeho-pluku-1939-1939-t170837#510117Verze : 1
MOD