Main Menu
User Menu

1. domobranecká pěší brigáda

1. Landsturm-Infanteriebrigade

     
Název:
Name:
1. domobranecká pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
1. Landsturm-Infanteriebrigade
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1914
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Domobranecký pěší pluk č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Domobranecký pěší pluk č. 2
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/1-domobranecka-pesi-brigada-t114297#398069Verze : 0
MOD