Main Menu
User Menu

1. československý pěší pluk [1918-1918]

1st Czechoslovak Infantry Regiment

     
Název:
Name:
1. československý pěší pluk
Originální název:
Original Name:
1. československý pěší pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.08.1918
Předchůdce:
Predecessor:
1. československý střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
07.10.1918
Nástupce:
Successor:
1. československý střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.08.1918-07.10.1918 1. československá střelecká divise
Dislokace:
Deployed:
20.08.1918-07.10.1918 sibiřské válčiště

Velitel:
Commander:
20.08.1918-07.10.1918 Švec, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
20.08.1918-07.10.1918
Československý střelecký pluk Mistra Jana Husi
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1. československý střelecký pluk
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-pesi-pluk-1918-1918-t93063#348394Verze : 1
MOD