1. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

1 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej / 1st Battery of the 3rd Mounted Artillery Battalion

     
Název:
Name:
1. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
1st Battery of the 3rd Horse Artillery Battalion
Originální název:
Original Name:
1 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
1st Battery of the 3rd Horse Artillery Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
19.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:


Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-09.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
09.09.1939-10.09.1939 bez nadřízeného velitelství 2)
10.09.1939-19.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva
24.08.1939-09.09.1939 3rd Horse Artillery Battalion (Command)
09.09.1939-10.09.1939 without higher command
10.09.1939-19.09.1939 3rd Horse Artillery Battalion
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)/kasárny oddílu /
28.08.1939-29.09.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)-Vilno (Vilnius)/Porubanek (lit. Kirtimai)/přesun po železnici /
30.08.1939-31.08.1939 Porubanek (lit. Kirtimai) /-Lida-Baranowicze-Brest nad Bugem / -Varšava-Rogów/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Rogów/Brzeziny-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/? /
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-lesy prostor Lubień/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 lesy prostor Lubień (05.09.1939 boj)/? /
05.09.1939-06.09.1939 lesy prostor Lubień-les východně Sulejów/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 les východně Sulejów-???-les západně Przysucha/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 les západně Przysucha-???-prostor Jedlińsk-???/noční přesun /
08.09.1939 ???-???-prostor Świerże Górne/přesun /
09.09.1939 1 km západně Świerże Górne-les severně Podzamcze-východně Maciejowice (Oronne?)/přesun /
10.09.1939-16.09.1939 východně Maciejowice (Oronne?) (14.-16.09.1939 boj)/? /
16.09.1939 východně Maciejowice (Oronne?) (boj)-prostor Samogoszcz/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 prostor Samogoszcz (?)-Wilga-prostor Czarnowiec-prostor Sobienki-prostor Osieck-les severně Pogorzel/noční přesun /
17.09.1939-18.09.1939 les severně Pogorzel-Regut-Dąbrówka-východně Otwock-lesy v prostoru Mlądz/noční přesun /
18.09.1939-19.09.1939 lesy v prostoru Mlądz-prostor Falenica/noční přesun /
19.09.1939 prostor Falenica (boj)/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-10.09.1939 Sporschill, Stefan Jan (kapitan artylerii)
10.09.1939-19.09.1939 Kuźmiński, Antoni (porucznik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
09.09.1939 byla při bombardování u mostu v prostoru Świerże Górne ztracena jedna hlomozna.
16.09.1939 byl v boji s tanky tankové divize „Kempf“ východně od Maciejowic ztracen 1 kanon i s většinou obsluhy.
Poznámka:
Note:
1) Baterie byla po celodenním boji s jednotkami 11 pěší divize (Głowacki uvádí mylně 1. pěší divize) a částmi tankové divize „Kempf“ v rámci oddílu rozpuštěna. Zbývající kanony byly zničeny.
2) 09.09.1939 byla baterie při přechodu přez most přes řeku Vislu u obce Świerże Górne bombardována Junkers Ju 87 B pravděpodobně od I./St.G 76. Baterie se ukryla v příbřežním porostu a se zbytkem oddílu ztratila kontakt. Kontakt se 3. baterií a většinou spojovací čety byl navázán teprve 10.09.1939.

Zdroje:
Sources:

Jarno, Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Witold: 13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Warszawa 2012
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/1-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185259#540743 Verze : 1

Velitelská sestava 1. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 24.08.1939-10.09.1939 kapitán dělostřelectva Stefan Jan Sporschill 1)
10.09.1939-19.09.1939 poručík dělostřelectva Antoni Kuźmiński 2)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-19.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Witold Mateusz Wiełłowicz 3)
palebný důstojník – 24.08.1939-10.09.1939 poručík dělostřelectva Antoni Kuźmiński 2)
10.09.1939-19.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Feliks Jaguczański 4)
velitel I. čety – 24.08.1939-09.09.1939 podporučík dělostřelectva Zdzisław Florian Maltz 5)
09.09.1939-19.09.1939 ???, ???
velitel II. čety - 24.08.1939-10.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Feliks Jaguczański 4)
10.09.1939-19.09.1939 ???, ???


Poznámka:
1) (02.09.1897- 04.05.1941). Do 10.09.1939 byl velitelem 1. baterie. Po přechodu řeky Visly (09.09.1939) převzal 10.09.1939 velení nad shromážděnými silami zbytku oddílu (bez velitelství). Po rozpuštění zbytků oddílu unikl zajetí a schovával se u své rodiny ve městě Otwock. Tam zemřel na tyfus. Zde je uvedeno datum úmrtí podle internetového zdroje č.1, DD.MM.1940 – podle Głowackého, DD.12.1941 podle Zarzyckého.
2) (16.05.1912-11.04.1984). Po rozpuštění zbytků oddílu unikl zajetí a 25.09.1939 se připojil k části Náhradního střediska jezdectva „Łuków″. Podle internetového zdroje č. 1 padl do německého zajetí (není však uveden v seznamu zajatých) a po osvobození zůstal na západě, kde do demobilizace v 1947 roce sloužil v polské exilové armádě. Tam byl povýšen do hodnosti kapitána. Po demobilizaci a pobytu ve Velké Británii emigroval do USA. Zemřel v Grand Rapits.
3) (15.06.1902-DD.MM.194R). Po rozpuštění zbytků oddílu unikl zajetí a zapojil se do ozbrojeného odboje. Internetový zdroj č. 1 uvádí, že padl do německého zajetí. Podle internetového zdroje č. 3 zahynul v řadách Zemské armády.
4) (15.05.1905-DD.MM.RRRR). Głowacki uvádí mylně Jaguczyński. Po rozpuštění zbytků oddílu se prodral do obklíčené Varšavy, kde padl 28.09.1939 do zajetí. Válku přežil. Jeho články o bojích 3. oddíl jízdního dělostřelectva v září 1939 byly publikovány v Londýně a jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně. Jako poručík byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari. Jeho nástupce ve funkci velitele čety není ve zdrojích uveden.
5) (04.05.1913-) U Głowackého a Zarzyckého uveden jako podporučík. Ve schématizmu z března 1939 není uveden. 09.09.1939 byl vyslán velitelem baterie k navázání kontaktu se zbytkem oddílu. Z neznámých důvodů se k baterii nevrátil a připojil se ke skupině vedené velitelem oddílu. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Jeho nástupce ve funkci velitele čety není ve zdrojích uveden.


Zdroje:
www.stankiewicze.com
www.wbc.poznan.pl
http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/1-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185259#540749 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více