1. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

1 bateria 2 Dywizjonu Artylerii Konnej/1st Battery of the 2nd Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
1. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
1st Battery of the 2nd Horse Artillery Battalion
Originální název:
Original Name:
1 bateria 2 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
1st Battery of the 2nd Horse Artillery Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
22.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:


Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-14.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) 2)
14.09.1939-15.09.1939 12. hulánský pluk 3)
16.09.1939-22.09.1939 Jezdecké uskupení Juniewicz 3)
24.08.1939-14.09.1939 2nd Horse Artillery Battalion (Command)
14.09.1939-15.09.1939 12th Uhlans Regiment
16.09.1939-22.09.1939 Juniewicz Cavalry Groupment
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-17.08.1939 Dubno/Surmicze/kasárny oddílu /
17.08.1939 Dubno/Surmicze-Lvov /-Przemysl-Krakov-Tarnov-Częstochowa-Radomsko/přesun po železnici /
17.08.1939-18.08.1939 Radomsko-Barbarówka/noční přesun /
18.08.1939-30.08.1939 prostor Barbarówka/? /
30.08.1939-31.08.1939 prostor Barbarówka-Brzeźnica Nowa-Gojść-Kuźnica-prostor Ostrowy-prostor Mokra/noční přesun /
01.09.1939 prostor jižně Mokra II (boj)-severně Mokra II (boj)-les východně Mokra I-prostor Golczewo-les severovýchodně Ostrowy/přesun /
02.09.1939 prostor les severovýchodně Ostrowy-Gojść-prostor Nowa Brzeźnica/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Nowa Brzeźnica-???-???-les prostor Łękawa/noční přesun / 4)
03.09.1939-04.09.1939 les prostor Łękawa-???-???-les prostor Głupice/noční přesun / 4)
04.09.1939-05.09.1939 prostor Głupice/les (?) /
05.09.1939 les prostor Głupice (?)-???-???/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 ???-severně Wadlew-prostor severně Żeromin/Zamość/noční přesun / 4)
07.09.1939 prostor severně Żeromin/Zamość-les jižně Andrespol/přesun / 4)
07.09.1939-08.09.1939 les jižně Andrespol-???-východní okraj lesa západně Wola Cyrusowa/noční přesun /
08.09.1939 západně Wola Cyrusowa (boj)/? /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Wola Cyrusowa-???-lesy prostor Chlebów/noční přesun / 4)
09.09.1939-10.09.1939 prostor Chlebów-???-???-prostor Kampinos/přesun / 4)
10.09.1939-11.09.1939 Kampinos-Kazuń Nowy-lesy prostor Chotomów/přesun / 4)
11.09.1939-12.09.1939 lesy prostor Chotomów-Jabłonna-Kawęczyn-Anin/noční přesun / 4)
12.09.1939 Anin-východně Stara Miłosna/přesun /
13.09.1939 východně Stara Miłosna-Dębe Wielkie-prostor Rysie (boj)/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Rysie-Rudka-prostor Wólka Młądzka/noční přesun /
14.09.1939 prostor Wólka Młądzka (boj)/? /
14.09.1939-15.09.1939 prostor Wólka Młądzka-???-Varšava/noční přesun /
16(?).09.1939-21.09.1939 prostor Palmiry/? /
21.09.1939-22.09.1939 prostor Palmiry/Łomna /

Velitel:
Commander:
14.08.1939-15.09.1939 Sokołowski, Mieczysław II (kapitan artylerii)
15.09.1939-22.09.1939 ???, ???
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
01.09.1939 v boji s tanky 36(35?). tankového pluku 4. tankové divize ztratila 1 kanon, 1 kulomet a blíže neurčený počet mužů a koní. Jiný zdroj uvádí, že kanon byl ztracen při leteckém útoku u obce Ostrowy, ale nalezený opuštěný kanon některé z pěších jednotek doplnil stav baterie na 4 kanony. Oddíl v tomto celodenním boji ztratil 5(6?) kanonů, 8(9?) hlomozen kolem 100 mužů a 200 koní.
02.09.1939 byl jeden kanon baterie přidělen z důvodu velkých ztrát v boji u obce Mokra 2. baterii.
Po reorganizaci oddílu 09.09.1939 měla baterie 3 kanony.
13.09.1939 byl v prostoru obce Rysie v důsledku náletu poškozen 1 kanon.
14.09.1939 byly při ústupu ztraceny poškozený kanon a jedna hlomozna.
Poznámka:
Note:
1) Při pokusu o probití se do obklíčené Varšavy bylo Jezdecké uskupení Juniewicz zničeno. Baterie se sice posledního boje nezúčastnila, ale osamocena na palebných pozicích u obce Łomna byla obklíčena jednotkami 71. pěšího pluku (motorizovaného) 29. pěší divize (motorizované) a vzata do zajetí.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
14.08.1939-05.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
05.09.1939 Obrněná korouhev č. 21
06.09.1939-13.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
13.09.1939-15.09.1939 12. hulánský pluk – po ztrátě spojení s oddílem byla pluku podřízena i organizačně.
3) Při opožděném ústupu po celodenním boji s jednotkami 11. pěší divize v bitvě u Miňska Mazowieckého baterie ztratila se svým oddílem spojení a se zbytky 12. a 21. hulánského pluku Volyňské jezdecké brigády ustoupila do Varšavy, kde byla zařazena do Jezdeckého uskupení Juniewicz.
4) Osa přesunu jednotek brigády. Přesná dislokace baterie není v uvedených zdrojích uvedena.

Zdroje:
Sources:

Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Cygan, Wiktor Krzysztof: Minsk Mazowiecki we wrześniu 1939 r, cz. II – atak Grupy Operacyjnej Kawalerii na Minsk Mazowiecki, Rocznik Mińsko Mazowiecki, zeszyt 12, 2004, str. 55-72
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Pokorny, Stanisław: Czołgi pod Mokrą, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
Wojciechowski, Jerzy S.: 12 Pułk Ułanów Podolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/1-baterie-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186007#542691 Verze : 1

Velitelská sestava 1. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 14.08.1939-15.09.1939 kapitán dělostřelecrva Mieczysław II Sokołowski 1)
15.09.1939-22.09.1939 ???, ??? 2)
průzkumný (zvědný) důstojník – 14.08.1939-02.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Kazimierz de Pourbaix 3)
02.09.1939-22.09.1939 ???, ???
palebný důstojník – 14.08.1939-02.09.1939 podporučík dělostřelectva (v záloze?), kníže Witold Jarosław August Michał Giedroyć 4)
02.09.1939-22.09.1939 ???, ???
velitel I. čety – 14.08.1939-DD.08.1939 podporučík dělostřelectva Stanisław Franciszek Poller ? 5)
DD.08.1939-02.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Kazimierz de Pourbaix 3)
02.09.1939-DD.09.1939 ???, ???
14.08.1939-DD.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva Konstanty Campioni (Kampioni) ? 6)
velitel II. čety - 14.08.1939-10.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva Konstanty Campioni (Kampioni?) 6)
14.08.1939-DD.08.1939 podporučík dělostřelectva Stanisław Franciszek Poller ? 5)
Neznámé funkce po reorganizaci 12.09.1939:
12.09.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Antoni Orłowski 7)
12.09.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Wiktor Bagiński 8)


Poznámka:
1) (01.01.1899-DD.MM.19RR). 15.09.1939 byl při ústupu zraněn a dostal se do německého zajetí. Válku přežil. Jeho zprávy o činnosti baterie jsou uloženy v Ústředním vojenském archivu ve Varšavě sign. II/3/13 a Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně pod sign. B.I.43/F. Internetový zdroj č. 1 chybně uvádí jeho osudy. V něm se jedná o poručíka Mieczysława Sokołowského, velitele 3. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva.
2) Głowacki uvádí, že po zařazení zbytků baterie (2 kanony) do Jezdeckého uskupení Juniewicz byl velitelem této čety (baterie) podporučík dělostřelectva v záloze Kazimierz de Pourbaix. On sám to však ve své zprávě popírá.
3) (19.01.1917-29.06.2005). Po odjezdu ppor. Pollera s bojovou zástavou oddílu pravděpodobně převzal rovněž velení jeho čety. Dne 01.09.1939 byl zraněn v boji s jednotkami 4. tankové divize u obce Mokra. 02.09.1939 byl odeslán do nemocnice ve městě Lodž, odkud se pravděpodobně vrátil k jednotce. Podle jeho zprávy se však nemohl samostatně pohybovat. Po kapitulaci baterie padl 22(23?).09.1939 do německého zajetí, ze kterého však brzy utekl. Po návratu do Varšavy se zapojil pod krycím jménem „Zahoryński“ do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej) a Zemské armády (Armia Krajowa). Bojoval ve Varšavském povstání, kde byl zraněn a zajat. Po osvobození zůstal na emigraci a žil v Belgii, kde také ve městě Verve zemřel. Jeho nástupce ve funkci průzkumného důstojníka není v uvedených zdrojích uveden.
http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.52744
www.1944.pl
4) (10.09.1915-01.08.2003). Není uveden ve schématizmu z března 1939. V boji u obce Mokra (01.09.1939) byl zraněn a 02.09.1939 byl odeslán do nemocnice ve městě Lodž. Po vyléčení unikl zajetí a dostal se do Francie, kde v roce 1940 bojoval v řadách 2. pěší střelecké divize. Společně se zbytkem této divize překročil 20.06.1940 švýcarskou hranici a byl internován. Po ukončení internace a odjezdu do Velké Británie sloužil v hodnosti poručíka v polské 4. pěší divizi. Po demobilizaci (1947) ve Velké Británii zůstal a zemřel v Londýně v hodnosti majora ve výslužbě. Jeho nástupce v této funkci není v uvedených zdrojích uveden.
5) (DD.MM.1RRR-DD.MM.RRRR). Není uveden ve schématizmu z března 1939 ani v seznamu důstojníků v záloze z roku 1934. Zarzycki jej uvádí jako velitele I. čety a Bielski jako velitele II. čety. Před vypuknutím války obdržel od velitele oddílu rozkaz k evakuaci bojové zástavy oddílu k Náhradnímu středisku jízdního dělostřelectva č. 3 do města Zamość. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
6) (16.11.1906-DD.MM.1940). Jako Campioni je uveden v pracích Zarzyckého, Bielského a Pokorného. V seznamu záložních důstojníků z roku 1934 a v jiných internetových zdrojích uveden jako Kampioni. Zarzycki jej uvádí jako velitele II. čety a Bielski jako velitele I. čety. 01.09.1939 po zranění průzkumného a palebného důstojníka baterie přivedl baterii na nové místo soustředění oddílu. Je možné, že právě on byl od 02.09.1939 průzkumným nebo palebným důstojníkem baterie. Za neznámých okolností se dostal do sovětského zajetí a byl zavražděn NKVD u Kyjeva.
start.lasy.gov.pl
7) (DD.MM.1RRR-DD.MM.RRRR). V seznamu záložních důstojníků z roku 1934 není uveden. Po zrušení zbytků 2. baterie (09.09.1939) na neznámé funkci v oddílu. Při reorganizaci 12.09.1939 byl převelen na neznámou funkci k 1. baterii.
8) (DD.MM.1905-DD.MM.RRRR) V seznamu záložních důstojníků z roku 1934 není uveden. V internetovém zdroji č. 2 je chybně uveden jako velitel II. čety 2. baterie. Do DD.09.1939 byl velitelem I. čety 3. baterie. Při reorganizaci 12.09.1939 byl převelen na neznámou funkci k 1. baterii. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
Zdroje:
http://www.stankiewicze.com//?kat=34&sub=566
http://www.stankiewicze.com//?kat=43&sub=684
www.wbc.poznan.pl
http://www.straty.pl//
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Pokorny, Stanisław: Czołgi pod Mokrą, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa
URL : https://www.valka.cz/1-baterie-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186007#542692 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více