Main Menu
User Menu

1 Dywizja Lotnicza

1 Dywizja Lotnicza - 1.letecká divize:
vznikla v období srpen - listopad 1944 na základě rozkazu velitele 1 Armii Wojska Polskiego ze dne 30.srpna 1944 na letištním uzlu Kłoczew v Polsku jako letecký taktický svazek této armády. 31.10.1944 přejmenována na 4 Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza (4.pomorská smíšená letecká divize).


Velitel:
płk.pil.Józef Smaga - od 30.8.1944 do konce roku 1944
Zástupce pro politicko-výchovné věci:
ppłk.Jerzy Bogdanowski - od ploviny října do konce války
Náčelník štábu:
płk.Aleksander Romeyko - od 30.8.1944 - do konce roku 1944


Důstojnický sbor byl složen z polských důstojníků, sovětských důstojníků polského původu a sovětských důstojníků různých leteckých specializací.


Velitelství divize:
velitel - měl kdispozici pobočníka (adiutant), zástupce velitele pro politicko-výchovné věci, zástupce velitele pro techniku pilotáže a zástupce pro provoz leteckých zařízení


politicko-výchovné oddělení - bylo podřízeno zástupci velitele divize pro politicko-výchovné věci a skládalo se ze zástupce náčelníka oddělení, instruktora politicko-výchovných informací, přednášejícího a uměleckého vedoucího


zástupce pro provoz leteckých zařízení měl k dispozici inženýry pro:
polní opravy, výzbroj a výstroj (elektro - rádiová zařízení)


náčelníci služeb - pomocník velitele divize pro vzdušnou střelbu, spojovací náčelník divize, náčelník parašutisticko-výsadkové služby, náčelník chemické služby, náčelník zdravotní služby


štáb - starší navigátor divize, pomocník náčelníka štábu pro týl, náčelník operačně-průzkumného oddělení (současně zástupce náčelníka štábu), náčelník speciální spojovací služby, náčelník meteorologické kanceláře, náčelník administrativního oddělení, náčelník personálního oddělení.


velitelský roj
kurýrní roj


Tabulkové počty velitelství divize:
1 generál
42 důstojníků
17 poddůstojníků
14 vojínů
4 letadla
6 automobilů
15 pušek


Spojení divize s podřízenými pluky a vyšším velitelstvím zajišťovala kompania łączności - spojovací rota.


Při velitelství divize byla polní pošta


Tabulkově měla mít 1.letecká divize 800 lidí a 112 letadel.


Sestava divize:
Velitelství + velitelský roj
1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa"
2 Pułk Nocnych Bombowców "Kraków"
3 Pułk Lotnictwa Szturmowego
44 kompania łączności
3116 Poczta Polowa


Zdroj: Izydor Koliński, "Wojsko Polskie - krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny - regularne jednostki Wojska Polskiego nr.9 (lotnictwo)", MON, Warszawa 1978
URL : https://www.valka.cz/1-Dywizja-Lotnicza-t47663#186612Verze : 0
MOD