9. bitva na Soči (Isonzu) [1916]

9th Battle of the Isonzo
Název:
Name:
9. bitva na Soči (Isonzu) 9th Battle of the Isonzo
Datum:
Date:
31.10.1916-04.11.1916
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Italské válčiště [1915-1918]
Italian Theatre of Operations [1915-1918]
Místo:
Location:
oblast pohraniční řeky Soča (Isonzo) Border Area of the River Soča (Isonzo)
GPS:
GPS:
45°56'50.50"N 13°36'43.25"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Rakousko-Uhersko Austria-Hungary
Strana B:
Side B:
Italské království Kingdom of Italy
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
gen. Svetozar Boroević von Bojna gen. Svetozar Boroević von Bojna
Strana B:
Side B:
gen. Luigi Cadorna gen. Luigi Cadorna
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
150 praporů
800 děl
150 battalions
800 guns
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
225 praporů
1 400 děl
225 battalions
1 400 guns
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
11 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
11 000 dead, wounded and missing
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
16 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
16 000 dead, wounded and missing
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
defense
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
zabránit Italům v postupu na Terst, Lublaň a Vídeň - splněn
prevent the Italians to advance to Trieste, Ljubljana and Vienna - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
prolomení rakousko-uherské obrany a postup na Terst, Lublaň a Vídeň - nesplněn
breaking the Austro-Hungarian Defence and the procedure to Trieste, Ljubljana and Vienna - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
rakouský pěší prapor: 500 - 600 mužů
italský pěší prapor: 900 - 1 000 mužů
Austrian Infantry Battalion: 500 - 600 men
Italian Infantry Battalion: 900 - 1 000 men
Zdroje:
Sources:
Josef Fučík: Soča (Isonzo), Praha 1999
https://www.valka.cz/clanek_14051.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Isonzoschlachten
URL : https://www.valka.cz/9-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123873#421660 Verze : 0
Po pětidenní dělostřelecké přípravě prolomily italské jednotky v tříkilometrovém úseku rakousko-uherská postavení a po dvou dnech bojů postoupily ke Kostanjevici, vzdálené vzdušnou čarou 12 kilometrů od výchozí linie první sočské ofenzivy. Zde je rakousko-uherské protiútoky zastavily a donutily k částečnému ústupu. Italové ztratili 16 000 mužů, Rakušané 11 000...


Josef Fučík, Marek Pavlík: Sočská fronta 1915-1917 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/9-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123873#426773 Verze : 0
...Odejít do zajetí nebylo tak lehké, skoro až nemožné, jen za ofenzivy se tam některé oddíly dostaly. Většinou měly u sebe rozumnou šarži a zůstaly v kavernách. Ale i tak se muselo postupovat opatrně, vystrčit nějaký bílý hadr a ani potom nebylo jisté, zda do nich nezačnou Italové házet ruční granáty. Jestliţe naopak četa obklíčená v kaverně vyrazila s pokřikem ‚hurá‘ a podařilo se jí zabít nebo ranit důstojníka Italů, byl následující vývoj málo důstojný italské armády. Celé to mraveniště Italů okamţitě zahodilo pušky a třepalo bílými kapesníky. A s jakou radostí běželo do zajetí! Ty kapesníky povídaly o hrdinnosti hodně a my jim vždy záviděli, že nejsme v jejich kůži. Divně se to tak pletlo. My neměli proč bojovat, ani jsme celkem nebojovali, jen hlídali a opravovali zákopy a při každé příležitosti se chtěli ulejt – buď dopředu, nebo dozadu – plni špíny, vší, hladu a bláta. A oni, dobře živení, červení a vypasení, chlebníky plné jídla, mající zač bojovat – a přece jen nakonec rozryté bojiště bylo naše a oni v zajetí...


valkanaitalii.webnode.cz
URL : https://www.valka.cz/9-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123873#426774 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více