8. bitva na Soči (Isonzu) [1916]

8th Battle of the Isonzo
Název:
Name:
8. bitva na Soči (Isonzu) 8th Battle of the Isonzo
Datum:
Date:
10.10.1916-12.10.1916
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Italské válčiště [1915-1918]
Italian Theatre of Operations [1915-1918]
Místo:
Location:
oblast pohraniční řeky Soča (Isonzo) Border Area of the River Soča (Isonzo)
GPS:
GPS:
45°56'50.50"N 13°36'43.25"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Rakousko-Uhersko Austria-Hungary
Strana B:
Side B:
Italské království Kingdom of Italy
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
gen. Svetozar Boroević von Bojna gen. Svetozar Boroević von Bojna
Strana B:
Side B:
gen. Luigi Cadorna gen. Luigi Cadorna
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
100 praporů
450 děl
100 battalions
450 guns
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
220 praporů
24 eskadron
1 200 děl
220 battalions
24 squadrons
1 200 guns
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
25 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
25 000 dead, wounded and missing
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
24 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
24 000 dead, wounded and missing
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
defense
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
zabránit Italům v postupu na Terst, Lublaň a Vídeň - splněn
prevent the Italians to advance to Trieste, Ljubljana and Vienna - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
prolomení rakousko-uherské obrany a postup na Terst, Lublaň a Vídeň - nesplněn
breaking the Austro-Hungarian Defence and the procedure to Trieste, Ljubljana and Vienna - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
rakouský pěší prapor: 500 - 600 mužů
italský pěší prapor: 900 - 1 000 mužů
Austrian Infantry Battalion: 500 - 600 men
Italian Infantry Battalion: 900 - 1 000 men
Zdroje:
Sources:
Josef Fučík: Soča (Isonzo), Praha 1999
https://www.valka.cz/clanek_14051.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Isonzoschlachten"
URL : https://www.valka.cz/8-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123869#421652 Verze : 0
Italské velení nasadilo v dvanáctikilometrovém úseku mezi S. Peterem (Šempeter) a mořem celkem 14 divizí. Za postup o tři kilometry do hloubky rakousko-uherských linií zaplatilo ztrátou 24 000 mužů. Rakouské ztráty činily 20 000 mužů...


Zdroj:
Josef Fučík, Marek Pavlík: Sočská fronta 1915-1917 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/8-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123869#426770 Verze : 0
Ze vzpomínek pamětníka:


...Vyškrábal jsem se ven a valím oči, kluci za mnou zrovna tak. Na zákopu leží strojní puška, u ní dva Dalmatinci a střílejí jen krátké série před naše kaverny. Tam zástup taliánů se hrne se nepřetržitým proudem k nám. V přední řadě mají všichni v rukou bílé šátky, kterými mávají, pušky házejí daleko od sebe. Zadní roje – a je jich nedohledný proud – ale běží dál s puškami. Ne však dlouho. Ze stráně vlevo od nás se rozrachotil druhý kulomet a v zadním šiku nastal zmatek. Zdá se, že je s nimi zle, jsou v křížové palbě a utéct není kam. Avšak Beppo si umí poradit. Mžikem mají v rukou bílé šátky všichni a celá armáda vypadá jak ohromný roj motýlů bělásků. „Pucej, ubi je kurvy!“ řve Dalmatinec u pásu, ale střelci se nechce. „Nemoj pucat,“ křičím zase já, „vidite že idu vámo s bielu zastavu.“ „Nech idu k vrágu,“ souhlasí mašinkveráci a svorně nadávají na taliány, kteří jdou jako ovce v houfu a dají se zajmout, „imaji ameriku“. Italové mají po válce, ale naši hrdinové se zase do Itálie nedostali. Trochu nás to mrzelo. Takové krásné místo a zajetí zase žádné. Jen koukáme, jak se nepřítel, kluci jako buci, se smíchem hrne kolem nás do zajetí. Jen počkejte, tam se budete mít.
Divadlo ještě zdaleka nebylo u konce. Ze zadní kaverny vyrazil mezi Italy houf našich šedivých, umazaných vojáků a hrnul se beze zbraní proti nim, do zákopů, ze kterých právě nekonečným řetězem vycházeli Italové. Ti je ochotně pouštěli, považovali je za zajatce. Bylo po boji, obě strany se navzájem zajaly. Proud Italů ustal, údolí se pomalu vyprazdňovalo. Za chvíli začne znovu dělostřelba...


Zdroj:
valkanaitalii.webnode.cz
URL : https://www.valka.cz/8-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123869#426771 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více