Main Menu
User Menu

08.08.2019 - Rusko: Severná flotila sa zrejme stane piatym vojenským okruhom Ruskej federácie

The Ministry of Defense has prepared a draft decree on giving the Northern Fleet the status of a military district

Минобороны подготовило проект указа о наделении Северного флота статусом военного округа

Ministertstvo obrany Ruskej federácie pripravilo návrh zákona o pridelení statusu samostatného vojenského okruhu Severnej flotile. Návrh bol zverejnený 07.08.2019 a pripomienkové konanie bude trvať do 29.08.2019. Ak bude návrh v predloženej podobe schválený, dôjde prvý krát v histórii ruskej armády k udeleniu statusu samostatnej vojensko administratívnej jednotky - vojenského okruhu - námornej flotile.


V súčasnosti v Ruskej federácii existujú štyri vojenské okruhy: Západný, Stredný, Južný a Východný. Severná flotila by sa tak mohla stať piatym vojenským okruhom.


nvo.ng.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/08-08-2019-Rusko-Severna-flotila-sa-zrejme-stane-piatym-vojenskym-okruhom-Ruskej-federacie-t224462#624617Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/The-Ministry-of-Defense-has-prepared-a-draft-decree-on-giving-the-Northern-Fleet-the-status-of-a-military-district-t224462#624617Version : 0
MOD