7. bitva na Soči (Isonzu) [1916]

7th Battle of the Isonzo
Název:
Name:
7. bitva na Soči (Isonzu) 7th Battle of the Isonzo
Datum:
Date:
14.09.1916-17.09.1916
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Italské válčiště [1915-1918]
Italian Theatre of Operations [1915-1918]
Místo:
Location:
oblast pohraniční řeky Soča (Isonzo) Border Area of the River Soča (Isonzo)
GPS:
GPS:
45°56'50.50"N 13°36'43.25"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Rakousko-Uhersko Austria-Hungary
Strana B:
Side B:
Italské království Kingdom of Italy
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
gen. Svetozar Boroević von Bojna gen. Svetozar Boroević von Bojna
Strana B:
Side B:
gen. Luigi Cadorna gen. Luigi Cadorna
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
150 praporů
770 děl
150 battalions
770 guns
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
240 praporů
1 150 děl
240 battalions
1 150 guns
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
15 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
15 000 dead, wounded and missing
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
17 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
17 000 dead, wounded and missing
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
defense
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
zabránit Italům v postupu na Terst, Lublaň a Vídeň - splněn
prevent the Italians to advance to Trieste, Ljubljana and Vienna - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
prolomení rakousko-uherské obrany a postup na Terst, Lublaň a Vídeň - nesplněn
breaking the Austro-Hungarian Defence and the procedure to Trieste, Ljubljana and Vienna - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
rakouský pěší prapor: 500 - 600 mužů
italský pěší prapor: 900 - 1 000 mužů
Austrian Infantry Battalion: 500 - 600 men
Italian Infantry Battalion: 900 - 1 000 men
Zdroje:
Sources:
osef Fučík: Soča (Isonzo), Praha 1999
https://www.valka.cz/clanek_14051.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Isonzoschlachten"
URL : https://www.valka.cz/7-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123863#421617 Verze : 0
V ofenzivě, zahájené tradičně mohutnou dělostřeleckou přípravou, se Italové pokusili rozšířit své gorické předmostí. Tvrdé boje probíhaly zejména u Lokvice, Opatje Sela a Nova vasi. Rakousko-uherské jednotky svá postavení udržely a italské velení nakonec ofenzivu po třech dnech zrušilo. Italové ztratili 17 000 mužů, Rakušané 15 000...


Zdroj:
Josef Fučík, Marek Pavlík: Sočská fronta 1915-1917 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/7-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123863#426626 Verze : 0
Ze vzpomínek pamětníka:


...Ležíme již pár dní blíže Monte Cimone. Proslýchá se, že linečtí sapéři jej navrtali a že bude vyhozen do povětří. A skutečně. Dne 20. září 1916 ráno se již o půl 4. hodině rozdávala káva, a pak všechno mužstvo do kaveren, až na stráže. O půl 6. hodině ranní byly podkopy elektricky zapáleny. Bylo jich několik. Účinek byl strašný. Bylo tam nabito 15 000 kg dynamitu. 400 italských mužů bylo zajato a 12 důstojníků a asi 100 Italů zasypáno. Z italské strany začala děsná palba. Celý vršek kuželovité hory, která vévodila celému okolí, byl sražen. Hora musela být hned po výbuchu námi obsazena. Kryty, posice nebo zákopy žádné, a my jsme jako hejno rozprášených vrabců skákali v ohromné dělostřelbě všech kalibrů od kamene ke kameni. A nebylo divu, když několik mužů, vidouc všechnu tu hrůzu a beznadějnost, zešílelo. Ona taková bubnová palba účinkuje hrozně na muže silných nervů, natož na lidi duševně i tělesně vyčerpané. S nastávajícím šerem zvečera postavily se přední stráže. Ach, to byla bída. Na srázné stráni, skrčen za balvanem, ležel každý muž a čekal, bude-li zasažen úlomkem granátu nebo sypajícím se kamením. Mnohý se ani pohnout nemohl, protože byl v neustálém nebezpečí, že sjede dolu několik set metrů. Utichla-li na okamžik dělostřelba, bylo slyšet děsný řev napolo zasypaných Itálii, kteří porůznu po svahu vrchu leželi s přeráženými údy, a k nimž za stávající situace nikdo nemohl, aby jim přispěl na pomoc. Druhý den šel s naší strany k nepříteli parlamentář, sjednat krátké příměří v tomto úseku, aby bylo možno raněným a zasypaným Italům pomoci, ale nadarmo. Italské velitelství se obávalo, že by bylo příměří použito s naší strany též k opevnění, a tak hrom bil dále a peklo trvalo dále pro nás i pro ty ubožáky, kteří se pomalu tišili, ale ještě třetí den se sem tam některý ozval..."Zdroj:
Antonín Sladký: Vzpomínky z italské fronty, in Domov za války III (Praha 1930)
URL : https://www.valka.cz/7-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123863#426627 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více