Main Menu
User Menu

07 / 08

Signum

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VII. řada č. 8 (prosinec 2019)


Koláčný, Ivan: Nové řády a pseudořády - Královský řád moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbána (337-341)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Rakouské medaile „Za statečnost“ 4. část - císař František Josef I. - vydání 1849 (342-344)
Jedlička, Roman: Poslední Rožmberk a jeho Řád lebky - doplněk (344-346)
Švanda, Richard: Nikaragujské řády a vyznamenání v „bouřlivém období“ 19. století (346-352)
Švanda, Richard: Vojenský záslužný řád Karla Friedricha - Bádenské velkovévodství (353-355)
Jedlička. Roman: „Česká stopa“ DOK v Srbsku - doplněk (356)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Válečná čestná medaile knížectví Lipce (356-358)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Nasavská Waterlooská medaile z r. 1815 (358)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Kříž za polní tažení 1813 - 1815 vévodství Anhalt-Dessau (359)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Hannoverská Waterlooská medaile 1815 (359-361)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Válečná pamětní medaile Oldenburského velkovévodství na tažení 1815 (361-363)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Würtemberská Čestná medaile za vítězství v bitvě u Fére Champenoise v r. 1814 (363-365)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Hesenský Mečový kříž z let 1814 - 1815 (365-366)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Pamětní medaile augsburské občanské milice (366-368)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Pamětní kříž knížectví Schwarzburg - Rudolstadt z let 1814 / 1815 (369)
Jedlička, Roman - Ladislav F. Sedlák: Čestné medaile velkovévodství Frankfurt z let 1809 - 1813 (369-372)
Growka, Květoslav: Svatoštěpánský řád olomouckého arcibiskupa Jana Rudolfa (373)
Redakce: Platba časopisu Signum na rok 2020 (373-374)
Zusammenfassung (376)
URL CZ: https://www.valka.cz/07-08-t227000#631659Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Signum-t227000#631659Version : 0