Main Menu
User Menu

07 / 05

Signum

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VII. řada č. 5 (březen 2019)


Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Rakouské medaile Za statečnost (1. část)(197-203)
Hrdý, Josef L.: Francouzské speciální řády - 3. část (203-206)
Koláčný, Ivan: Nové řády a pseudořády - Řád orla s křížem Františka Antonína hraběte Sporcka – alias Řád bílého orla s křížem (206-210)
Hrdý, Josef L.: Začátek španělské „Války o nezávislost“ ve faleristice (210-213)
Koláčný, Ivan: Řád velkomučedníka a vítěze Jiřího, Svatojiřský kříž a Svatojiřská medaile samostatného mandžuského oddílu atamana Semjonova (213-219)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Vyznamenání občanské války - východní fronta „bílých“ jednotek (219-226)
Lukš, Oldřich: „Baťovák“ z ČSR nositelem Kaisar-i-hind medal (226-229)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Řád železné přilby Hessenského kurfiřství u let 1814 - 1816 (230-231)
Rádl, Michal: Německý kříž ve zlatě s brilianty (231-232)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Řád bána Jelačiće (232-233)
Šanda, Richard: Pamětní medaile bitvy u Halen roku 1914 (233-234)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Vojenská záslužná medaile města Bamberk (234-235)
Tusek, Friedrich: Padělky - 10. Kolana Řádu sv. Štěpána vyrobena mezi roky 1960 a 1965 (235-239)
Redakce: Zemřel p. Friedrich Tusek (240)
Growka, Květoslav: Česká pošta se vyznamenala (241)
Lutovský, Michal: Pozvánka na výstavu (241-242)
Growka, Květoslav: Faleristická literární hlídka (242-243)
Zusammenfassung (244)
URL CZ: https://www.valka.cz/07-05-t221402#617786Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Signum-t221402#617786Version : 0