Main Menu
User Menu

07 / 03

Signum

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VII. řada č. 3 (září 2018)


Growka, Květoslav: Neznámá zlatá medaile Marie Terezie z Olomouce (97-100)
Hrdý, Josef L.: Francouzské speciální záslužné řády - 1. část (100-104)
Slabý, Václav: „Český“ německý řád aneb černý kříž na bílém plášti v České republice - 1. část (105-112)
Šefranko, Tomáš: Novoobjavené unikátne dekorácie k.u.k. generálplukovníka grófa von Beck-Rzikowského (112-118)
Tusek, Friedrich: Set velkokříže Řádu sv. Štěpána vyrobený mezi roky 1922 a 1938 (118-119)
Tusek, Friedrich: Mimořádná pozůstalost vyznamenání rakouského subalterního důstojníka
(119-122)
Koláčný, Ivan: Nové řády a pseudořády (123-129)
Bergel, Richard: Neznáma brožňa grófky Márie Henriety Chotekovej (130-136)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Ruská Johanka zArku (136-139)
Tusek, Friedrich: Důstojnický služební odznak za 25 let služby ve vzácné etuji (140)
Tusek, Friedrich: Etuje pro Vojenskou záslužnou medaili (140-141)
Horák, Vladislav F.: Medaile k malešickému tunelu v Praze (142-145)
Growka, Květoslav: Ruská medaile „Za zásluhy o uchování památky padlých obránců vlasti“
(145-149)
Zprávy:
Konference Slovenské faleristické společnosti (149)
Výstava „Otrokyně ctnosti“ v Rakousku (149)
Literatura:
Vladimír Považan - Jaroslav Kozák- Slovenské hasičské vyznamenania / Zemská hasičská jednota na Slovensku 1922-1951 (149-150)
Vlastimil Kozoň, PhD - Ošetrovateľská škola Milosrdných sestier Svätého kríža v Bratislave 1931-1950 a jej absolventky a absolventi (150)
Zusammenfassung (152)
URL CZ: https://www.valka.cz/07-03-t219545#614106Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/07-03-t219545#614106Version : 0