Main Menu
User Menu

07 / 01

Signum

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VII. řada č. 1 (březen 2018)


Nejedlo, Pavel: Církevní řád sv. Cyrila a sv. Metoděje - Kříž sv. Cyrilla a Metoděje (1-5)
Krejčík, Tomáš: Poznámky ke „Šlechtické společnosti lovkyně Diany“ (6-10)
Lukš, Oldřich: Medaile královny Alžběty II. ke zlatému jubileu panování z r. 2002 (Britské korunovační a jubilejní medaile – 22. část) (10-14)
Šejn, R. V. - Naděl, M. I.: Řád rudého praporu Azerbajdžánské SSR (14-17)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Bádenská Čestná medaile pro pracovníky a zaměstnance „Za věrnou práci“ (17-19)
Tusek, Friedrich: Bronzová Vojenská záslužná medaile s věnováním (19-21)
Tusek, Friedrich: Nekompletní klenot ruského Řádu sv.Ondřeje (21)
Tusek, Friedrich: Tři padělky Vojenského řádu Marie Terezie (22-23)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Jubilejní odznak „100 let pevnosti Sveaborg“ (23-24)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Odznak pro civilní piloty Luftwaffe (25)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Medaile na památku německé atlantické expedice „Meteor“ v letech 1925 - 1927 (26-27)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Pozor na falza! (27-34)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile k otevření střelnice města Bolzano v r. 1912 (34-37)
Jedlička, Roman: Závěsné miniatur dekorací Svazu národních střeleckých gard - doplněk (37)
Jedlička, Roman: Neznámá komunistická medaile (37-38)
Hrdý, Josef: Medaile k 250. výročí narození maršála Radeckého (38-39)
Redakce: Faleristický test 3 (40)
Literatura, zprávy (40-43)
Zusammenfassung (44)
URL CZ: https://www.valka.cz/07-01-t219543#614104Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/07-01-t219543#614104Version : 0