06.století před Kristem

Asie/Turecko - 546 př.K. - Thymbra - Persie / Lydian
Asie/Irák - 539 př.K. - Babylon - Persie / Babylon
URL : https://www.valka.cz/06-stoleti-pred-Kristem-t7514#18734 Verze : 0
Afrika/Nubia - 595 - 589 pnl - Kuš - Egypt(Psamtek II.)/Kuš
URL : https://www.valka.cz/06-stoleti-pred-Kristem-t7514#47203 Verze : 0
Mala Ázia - 547 pnl. - Pteria - Lýdia ( Kroisos ) / Perzia ( Kroisos Veľký ) - nerozhodne


Afrika - 570 pnl. - Kyréna - Gréci / Egypt ( Apriés )
URL : https://www.valka.cz/06-stoleti-pred-Kristem-t7514#47723 Verze : 0
Mala Ázia - 546 pnl. - Sardy - Lýdia ( Kroisos ) / Perzia ( Kýros Veľký )


Mala Ázia - 546 pnl. - pobrežie - grécke pobrežné mestá / Perzia ( Harpagos )
URL : https://www.valka.cz/06-stoleti-pred-Kristem-t7514#48780 Verze : 0
Asie/Írán - 550 př.Kr. - Ekbatana - Persie(Kýros)/Médie(Astyáges)
URL : https://www.valka.cz/06-stoleti-pred-Kristem-t7514#106972 Verze : 0
Evropa/Sicílie - 580 př.Kr. - Lilybaeum - Kartágo/Řekové
Evropa/Korsika - 539 př.Kr. - Alalia - Kartágo+Etruskové/Řekové
Afrika/Egypt - 525 př.Kr. - Pelusium - Persie(Kambýses)/Egypt(Psamték III.)
URL : https://www.valka.cz/06-stoleti-pred-Kristem-t7514#107035 Verze : 0
Afrika/Egypt (Pelusijské rameno Nilu) - 525 př.n.l. - Bitva u Pelusia - Persie (Kambýs II.) X Egypt (Psammetik III.)
URL : https://www.valka.cz/06-stoleti-pred-Kristem-t7514#233165 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více