Main Menu
User Menu

06 / 20

Signum

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 20 (prosinec 2017)


Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Záslužné medaile císaře Maxmiliána - 150. výročí konce mexického císařství (/1864 - 1867) 2/2 (953-963)
Koláčný, Ivan: Bavorský vojenský řád Maxe Josefa a jeho brněnské kořeny (964-970)
Hrdý, Josef L.: Vyznamenání spolkových zemí Rakouské republiky (10/10) - Vídeň (970-973)
Tusek, Friedrich: Pamětní odznak pro rytíře Zlaté ostruhy - srovnání tří exemplářů (973-976)
Tusek, Friedrich: Padělky 3 - Hvězda Řádu Železné koruny s válečnou dekorací vyrobená mezi roky 1960 a 1970 (976-977)
Semrád, Otto: Několik poznámek k článku F. Tuseka „Padělky“ (977-978)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Odznak pro ženy-lékařky v carském Rusku (978-982)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Odznaky ruské emigrace v ČSR (982-985)
Wodák, Vilém: Nadporučík Heinz Havelka - nositel Rytířského kříže 1939 / 45 (986-989)
Rádl, Michal: Odznak „Lyžař ČSSR“ (989-992)
Growka, Květoslav: Odznak krále Alexandra z Chudobína (992-994)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile pro Kexholmský pluk osobní gardy císaře rakouského - falzum (994)
Zprávy - Mezinárodní konference v Bratislavě - Marie Terezie a její doba ve světle pomocných věd historických - Ivan Koláčný o rytířích Vojenského řádu Marie Terezie v zemích Koruny české (994-995)
Platba časopisu na r. 2018 (995)
Zusammenfassung (996)
URL CZ: https://www.valka.cz/06-20-t207302#587375Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Signum-t207302#587375Version : 0