Main Menu
User Menu

06 / 18

Signum

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 18 (červen 2017)


Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile pro Královský pruský pluk gardových granátníků č. 2 „Císař František“ (865-869)
Hrdý, Josef L.: Vyznamenání spolkových zemí Rakouské republiky - Štýrsko (870-875)
Tusek, Friedrich: Padělky - Úvod + 1. část (875-877)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Neuchâtelská medaile 1831 (878-879)
Lukš, Oldřich: Korunovační medaile královny Alžběty II. z r. 1953 (Britské korunovační a jubilejní medaile - 20. část) (879-883)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Veteránské kříže - doplněk (884-885)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Odznak Kexholmského gardového pluku císaře rakouského (885-888)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Pamětní odznak na 100 let založení finského senátu (889-890)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Bulharsko - Odznak za zranění (890-892)
Koláčný, Ivan: Řád polské koruny (892-893)
Hrdý, Josef L: Medaile šintoistické svatyně Jasukuni za padlé japonské vojáky (893-896)
Wodák, Vilém: Polní zbrojmistr Julius sv. p. Latscher z Lauendorfu (1846 - 1909) (897-899)
David, Marek: František Klaffenböck, c. a k. komorník Jeho Veličenstva - vzpomínky na tažení proti Itálii 1848 (899-902)
Literatura (902-906)
Zprávy (906-907)
URL : https://www.valka.cz/06-18-t201796#576551Verze : 0