06 / 12

Signum
Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 12 (prosinec 2015)


Hrdý, Josef L.: Vyznamenání spolkových zemí Rakouské republiky 2/10 (561-563)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Stříbrná holdovací medaile císaře Ferdinanda I. z roku 1838 (564-567)
Tusek, Friedrich - Kilian, Felix: Válečné dekorace u vyznamenání bývalé monarchie (2/4) (568-571)
Tusek, Friedrich: Kříž komtura či velkokříž Řádu Františka Josefa s válečnou dekorací nižšího stupně (571-572)
Lukš, Oldřich: Korunovační medaile krále George V. z r. 1911 (Britské korunovační a jubilejní medaile - 14. část) (572-575)
Hrdý, Josef: Letmý vhled do faleristiky Jižní Ameriky: Ecuador - Bolívie - Paraguay (575-578)
Filipow, Krzystof S.: Čs. vyznamenání udělená Polákům za 2. světové války (578-580)
Jedlánek, František: Zajímavost z nedávné historie (581-582)
Jedlánek, František - Jedlička, Roman: Zajímavost z nedávné historie pokračuje (582-589)
Tusek, Friedrich: Velmi vzácný Vojenský záslužný kříž se dvěma shodnými stranami (589-590)
Tusek, Friedrich: Vojenský záslužný kříž prvního typu s válečnou dekorací (590-591)
Hrdý, Josef - Klim, Richard: Poslední faleristický čin královského Bulharska - Pamětní medaile na 1. světovou válku (591-593)
Riedl, Miloš: Vyznamenání udělená in memoriam italskému legionáři Karlu Cudlínovi (593-597)
Sedlák, Ladislav F - Jedlička, Roman: Carská pamětní medaile ke 100. výročí Velké války 1914-1918 (597-599)
Jedlička, Roman: Nositelé Záslužné hvězdy Čestného vyznamenání Za zásluhy o Červený kříž 1914 - 1918 - doplněk (599-600)
Nejedlo, Pavel: Válečný kříž sv. Huberta - doplněk (601-602)
Literatura:
Growka, Květoslav: Faleristická knižní a časopisecká hlídka 2015 (602-605)
Zprávy:
Tusek, Friedrich: Řádová aukce firmy Rauch z 23. 9. 2015 (606)
Redakce: Poděkování (606)
URL : https://www.valka.cz/06-12-t185856#542368 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více