Main Menu
User Menu

06 / 11

Signum

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 11 (září 2015)


Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Olomoucká vojenská medaile z r. 1796 (509-513)
Hrdý, Josef - Vyznamenání spolkových zemí Rakouské republiky (1/10)(513-516)
Tusek, Friedrich - Kilian, Felix: Válečné dekorace u vyznamenání bývalé monarchie (1/4)(517-520)
Lukš, Oldřich: Medaile „Visit to Ireland“ krále Edwarda VII. z r. 1903 (Britské korunovační a jubilejní medaile - 13. část)(520-523)
Tusek, Friedrich - Kilian, Felix: Odlévaná kolana Řádu sv. Štěpána (523-525)
Hrdý, Josef: USA a otázka pamětních medailí na 1. světovou válku (526-527)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Rubní strany medailí Za statečnost (528-534)
Tusek, Friedrich - Kilian, Felix: Rytířský kříž Leopoldova řádu s věnováním (534)
Riedl, Miloš: Dekrety k Pamětnímu odznaku čs. dobrovolníků z let 1919 - 1919 (535-542)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Zajímavý odznak polního pilota (542-544)
Hrdý, Josef: Odznak c. a k. válečné nemocnice v Pardubicích (544-545)
Jedlička, Roman: Upravená hvězda Řádu bílého lva (545)
Müller, Petr: Doplnění k článku „Dvě varianty oznaku Mistr sportu“ (545-547)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Doplňky (548)
Herzán, Martin: Medaile „Za boj proti terorismu“ (548-551)
Lukš, Oldřich: Medaile opět zrcadlem lidské společnosti (551-553)
Literatura:
Growka, Květoslav: Český „zlatý“ námořník Čeněk Vrba (1888- 1968) (554)
Hrdý, Josef: Recenze katalogu výstavy „Nizozemí v řádech a vyznamenáních / od Zlatého rouna po současnost“ (554-557)
Zprávy:
Tusek, Friedrich: Aukce Dorotheum květen 2015 (557-558)
Linke, Robert: Konference Rakouské faleristické společnosti červen 2015 (558-559)
Zusammenfassung (560)
URL : https://www.valka.cz/06-11-t184656#538837Verze : 0