Main Menu
User Menu

06 / 09

Signum

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 9 (březen 2015)


Hrdý, Josef L: Vojenská pamětní medaile na dobytí Bělehradu roku 1789 maršálem Laudonem (409-416)
Jedlička, Roman: Řád Bílého lva - francouzská výroba (416-417)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Pamětní a záslužná medaile pro Dalmácii z roku 1801 (418-420)
Lukš, Oldřich: Medaile „Delhi Durbar“ krále Edwarda VII. z roku 1903 (Britské korunovační a jubilejní medaile - 11. část) (421-423)
Tusek, Friedrich: Falzum hvězdy Řádu Železné koruny (423-424)
Tusek, Friedrich: Starý kříž a pozdější koruna (424-425)
Šefranko, Tomáš: Pojednanie o originalite služobných krížov pre dôstojníkov II. triedy za 50 odslúžených rokov (425-427)
Tusek, Friedrich: Zlatý rytíř Leopoldova řádu s válečnou dekorací a meči (427)
Rádl, Michal: Dvě varianty odznaku Mistr sportu (428-433)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Francouzská medaile „Obránci Port Artur“ (433-436)
Sedlák, Ladislav F. - Kodydek, Jan: Odznak c.k. městského hejtmanství - doplněk (436)
Jedlička, Roman: Pamětní odznak „Za zásluhy - filmování Zborova 1938“ (436-438)
Riedl, Miloš: „Za zásluhy - filmování Zborova“ 1938 (438-441)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Rakouské odznaky veteránů před rokem 1849 - doplněk 2 (442-447)
Kodydek, Jan: Odznak „C.k. notář“ (447-448)
Tusek, Friedrich: Poznámka k článku o Českém šlechtickém kříži (448)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském - doplněk (448-450)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Identifikace odznaku (450-451)
Literatura - Jedlička, Roman: Lev pro Nikitu - (451-453)
Zprávy - Redakce: Známky Maďarské pošty s faleristickou tématikou (453)
Redakce: Rejstřík nositelů ŘBL a medaile ŘBL (453-454)
Koláčný, Ivan: Faleristická lahůdka v Brně v r. 2015 (454-455)
Zusammenfassung (456)
URL : https://www.valka.cz/06-09-t180423#529252Verze : 0