Main Menu
User Menu

06.09.2019 - Náhodný objev bohatého hrobu velmože v Uherském Brodě

Dělníci při výkopových pracech v Uherském Brodě objevili bronzové nádoby, poté přivolaní archeologové, kteří pokračovali v dalším odborném odkryvu zjistili, že se jedná o vyjímečně bohatě vybavený hrob zámožného velmože, který nejspíš v této oblasti vládl. Hrob se udává jako 2000 let starý, což by jej kladlo do doby římské. Nálezy nyní procházejí očištěním a konzervací, ostatky dospělého jedince jsou podrobovány rozsáhlým analýzám. Po těchto procedůrách bude tento, nejen v této oblasti velice významný objev, představen širší vědecké i laické veřejnosti.

Zdroje:
ct24.ceskatelevize.cz
URL : https://www.valka.cz/06-09-2019-Nahodny-objev-bohateho-hrobu-velmoze-v-Uherskem-Brode-t225102#625957Verze : 3