Main Menu
User Menu

06 / 07

Signum

Diskuse
Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 7 (září 2014)


Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Zlatý a stříbrný Civilní čestný kříž z let 1813 - 1814 (200. výročí založení) (313-320)
Growka, Květoslav: Neznámý portrét nositele Stříbrného občanského kříže z let 1813 - 1814 (320-321)
Lukš, Oldřich: Korunovační medaile krále Edwarda VII z roku 1902 (pro starosty a probošty) (Britské korunovační a jubilejní medaile - 9. část) (321-323)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Československá faleristika po roce 1918 (323-325)
Linke, Robert: Péče o sbírku z hlediska konzervace a restaurování (326-335)
Jedlička, Roman: Odznak protektorátní kriminální policie (335-337)
Franěk, Čestmír: Pamětní odznak 70. výročí vzniku 2. samostatné paradesantní brigády v SSSR (337-338)
Growka, Květoslav: Jubilejní medaile slezských celníků 2014 (338-340)
Hrdý, Josef: Pamětní kříž na oslavu 1000 let mnišské republiky na hoře Athos (340- 312)
Jedlička, Roman: Alfons Mucha a odznaky zednářských lóží - doplněk (342)
Riedl, Miloš: Státní vyznamenání čs. partyzánů - dodatek (342-346)
Tusek, Friedrich: Neobyčejný kříž Řádu sv. Štěpána (346-347)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Nedokončený portrét arcivévody Františka Ferdinanda d´Este (K 100. výročí sarajevského atentátu) (347-349)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Pamětní medaile na srbsko-bulharskou válku 1885 (350-352)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile „Bojovníku za Český ráj“ (353-355)
Vlček, Jan: Kopie veteránských odznaků (356-357)
Redakce: Faleristický test 2 (357)
Literatura (357-359)
Zprávy (359)
Zusammenfassung (360)
URL CZ: https://www.valka.cz/06-07-t175692#518780Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Signum-t175692#518780Version : 0