Main Menu
User Menu

06 / 05

Signum

Diskuse
Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 5 (březen 2014)


Graus, Igor: K problematike vnútornej diferenciácie vyznamenaní v podobe radov (213-217)
Koláčný, Ivan: Znovuvzkříšený knížecí hohenzollernský Řád Bene merenti (217-223)
Jedlička, Roman - Sedlák, Ladislav F.: Čestné a záslužné medaile císaře Josefa II. (223-227)
Jedlička, Roman: Alfons Mucha a odznaky zednářských lóží (228-232)
Tusek, Friedrich: Rytířský kříž Železného kříže (233-243)
Petříček, Alexander: Pamětní medaile na bitvu na Grahovaci a její symbolika (244-249)
Lukš, Oldřich: Korunovační medaile krále Edwarda VII. z r. 1902 (Britské korunovační a jubilejní medaile - 8. část) (249-251)
Tusek, Friedrich: Falzum malé dekorace Ř. Železné koruny (252)
Sedlák, Ladislav F. - Jedlička, Roman: Faleristické zajímavosti (252-253)
Jedlička Roman a Sedlák Ladislav F.: Varianta RU Čestného vyznamenání za zásluhy o Červený kříž (253)
Jedlička. Roman - Sedlák, Ladislav F.: Odznak plavčíka z období Protektorátu Čechy a Morava (253-255)
Tusek, Friedrich: Srovnání 2 naložení malých dekorací (255-256)
Literatura (257-258)
Zusammenfassung (260)
URL : https://www.valka.cz/06-05-t172810#513654Verze : 0