Main Menu
User Menu

06 / 04

Signum

Diskuse
Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 4 (prosinec 2013)


Growka,Květoslav: Dekrety čs. státních vyznamenání (1918 – 1989) (161-166)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Armádní holdovací kříž z r. 1908 (167-169)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznak Ústavu šlechtičen ve Štýrském Hradci (169-170)
Lukš, Oldřich: Pamětní medaile královny Viktorie z r. 1900 (návštěva Irska)(Britské korunovační a jubilejní medaile – 7. část) (171-172)
Growka, Květoslav: Projev odrakouštění aneb pryč s metály! (172 -173)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Život statečného vojáka 2/2 (Stříbrná pamětní medaile arc. Karla Ludvíka Rakouského k 50. výročí udělení velkokříže Vojenského řádu Marie Terezie) (174-175)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském (176-179)
Growka, Květoslav: Císařské medaile dolnolipovským hasičům (179-181)
Jedlička, Roman: Uherská hasičská medaile z r. 1911 (181-184)
Tusek, Friedrich: Srovnání dekorací Řádu bílého lva „Za vítězství“ (184-186)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní kříže pro vysloužilé vojáky- veterány (187-190)
Riedl, Miloš: Pamětní odznak odbojové skupiny „Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu“ (2. doplněk) (190-194)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Námořní medaile křižníku S.M.S. Novara (194-198)
Tusek, Friedrich: Spona s Vojenským řádem Marie Terezie (198)
Kilian, Felix: Miniatura čs. pilotního odznaku (199)
Growka, Květoslav: Udělování odznaků za práci 1947 (200)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní jubilejní medaile 54. pěšího pluku (200-206)
Hrdý, Josef: Pamětní medaile k 200. výročí bitvy u Chlumce-Kulmu (206-208)
Kozoň, Vlastimil -Marciš, Pavol: Stretnutie záujemcov o faleristiku v Brně (208-210)
Tusek, Friedrich: Aukce firmy Rauch ve Vídni – říjen 2013 (210-211)
Mjalovský, Vladimír: Literatura (211)
URL : https://www.valka.cz/06-04-t167174#502647Verze : 0