5. bitva na Soči (Isonzu) [1916]

5th Battle of the Isonzo
Název:
Name:
5. bitva na Soči (Isonzu) 5th Battle of the Isonzo
Datum:
Date:
09.03.1916-17.03.1916
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Italské válčiště [1915-1918]
Italian Theatre of Operations [1915-1918]
Místo:
Location:
oblast pohraniční řeky Soča (Isonzo) Border Area of the River Soča (Isonzo)
GPS:
GPS:
45°56'50.50"N 13°36'43.25"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Rakousko-Uhersko Austria-Hungary
Strana B:
Side B:
Italské království Kingdom of Italy
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
gen. Svetozar Boroević von Bojna gen. Svetozar Boroević von Bojna
Strana B:
Side B:
gen. Luigi Cadorna gen. Luigi Cadorna
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
100 praporů
470 děl
100 battalions
470 guns
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
376 praporů
1 360 děl
376 battalions
1 360 guns
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
2 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
2 000 dead, wounded and missing
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
2 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
2 000 dead, wounded and missing
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
defense
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
zabránit Italům v postupu na Terst, Lublaň a Vídeň - splněn
prevent the Italians to advance to Trieste, Ljubljana and Vienna - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
prolomení rakousko-uherské obrany a postup na Terst, Lublaň a Vídeň - nesplněn
breaking the Austro-Hungarian Defence and the procedure to Trieste, Ljubljana and Vienna - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
rakouský pěší prapor: 500 - 600 mužů
italský pěší prapor: 900 - 1 000 mužů
Austrian Infantry Battalion: 500 - 600 men
Italian Infantry Battalion: 900 - 1 000 men
Zdroje:
Sources:
Josef Fučík: Soča (Isonzo), Praha 1999
https://www.valka.cz/clanek_14051.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Isonzoschlachten"
URL : https://www.valka.cz/5-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123857#421610 Verze : 1
Pátá bitva na Soči vlastně ani bitvou nebyla. Po dvoudenní dělostřelecké přípravě Italové sice zaútočili v prostoru Krasu u San Martina a Polazza a znovu marně udeřili na Monte San Michele. Boje byly krátké a málo intenzivní. Ztráty na italské straně činily necelé 2 000 mužů, na rakouské straně přibližně rovněž 2 000...


Zdroj:
Josef Fučík, Marek Pavlík: Sočská fronta 1915-1917 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/5-bitva-na-Soci-Isonzu-1916-t123857#426561 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více