Main Menu
User Menu
Reklama

04.století před Kristem

Evropa/Řecko - léto 338 př.K. - Chairóneia - Filip Makedonský / Athény a Théby
Asie/Turecko - 334 př.K. - ústí řeky Granikos - Alexandr Makedonský / Persie
URL : https://www.valka.cz/04-stoleti-pred-Kristem-t7510#18645Verze : 0
Asie/Turecko - 333 př.K. - Issos - Alexandr Makedonský / Persie
Asie/Irák - 331 př.K. - Gaugamela - Alexandr Makedonský / Persie
URL : https://www.valka.cz/04-stoleti-pred-Kristem-t7510#18647Verze : 0
Asie/Indie - 326 př.K. - Hydaspes - Alexandr Makedonský / Indie
URL : https://www.valka.cz/04-stoleti-pred-Kristem-t7510#18649Verze : 0
Europa /Grécko - 395 pnl. - Haliartus - Sparta (Lýsandros )/ Aténska aliancia


Europa /Grécko - 394 pnl. - Koronej - Sparta (Agésiláos II. )/ Aténska aliancia
URL : https://www.valka.cz/04-stoleti-pred-Kristem-t7510#47214Verze : 0
Stredomorie - 394 pnl. - okolo Rhodos/ Knidu - Sparta/ Atény, Peržania (Konón)


Západná Európa - 390 pnl. - rieka Allia - Galovia (Brennus) / Rím


Západná Európa - 390 pnl. - Rím - Galovia (Brennus) / Rím
URL : https://www.valka.cz/04-stoleti-pred-Kristem-t7510#47711Verze : 0
Európa - 389 pnl. - Elleporus - zväz Italikov / Dionýzos Syrakúzky


Európa - 390 pnl. - Korint - Sparta (Agésiláos II. ) / Aténska aliancia
URL : https://www.valka.cz/04-stoleti-pred-Kristem-t7510#48773Verze : 0
Evropa/Řecko - 371 př.Kr. - Leuktra - Sparta/Théby


Asie/Írán - 330 př.Kr. - Persepolis - Alexandr Makedonský/Persie


Asie/Afghánistán - 327 př.Kr. - Aornus - Alexandr Makedonský/Baktrie


Asie/Turecko - 301 př.Kr. - Ipsus - Seleukos I.+Lýsimachos+ Kassandros/Antigonos
URL : https://www.valka.cz/04-stoleti-pred-Kristem-t7510#107041Verze : 0