Main Menu
User Menu

04. bitva na Soči (Isonzu) [1915]

4th Battle of the Isonzo

     
Název:
Name:
4. bitva na Soči (Isonzu)
Datum:
Date:
10.11.1915-02.12.1915
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Italské válčiště [1915-1918]
Místo:
Location:
oblast pohraniční řeky Soča (Isonzo)
GPS:
GPS:
45°56'50.50"N 13°36'43.25"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Rakousko-Uhersko
Strana B:
Side B:
Italské království
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
gen. Svetozar Boroević von Bojna
Strana B:
Side B:
gen. Luigi Cadorna
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
155 praporů
626 děl
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Síly strana B:
Forces Side B:
370 praporů
1 374 děl
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
47 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:
49 000 mrtvých, raněných a nezvěstných
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
zabránit Italům v postupu na Terst, Lublaň a Vídeň - splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
prolomení rakousko-uherské obrany a postup na Terst, Lublaň a Vídeň - nesplněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
rakouský pěší prapor: 500 - 600 mužů
italský pěší prapor: 900 - 1 000 mužů
Zdroje:
Sources:
Josef Fučík: Soča (Isonzo), Praha 1999
https://www.valka.cz/clanek_14051.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Isonzoschlachten"
URL : https://www.valka.cz/04-bitva-na-Soci-Isonzu-1915-t123850#421599Verze : 0
MOD
Po přeskupení sil a tříhodinové dělostřelecké přípravě zaútočili Italové na gorické předmostí a Doberdo. V těžkých bojích postoupili konečně do předpolí pohraničního města Gorice, ale hlavní pilíř obrany - rakousko-uherská postavení na Kalvarii - se jim dobýt nepodařilo. Zčásti se zachytili na planině Krasu. Ztratili při tom 50 000 mužů, Rakušané 45 000. Boje zastavila nadcházející zima...


Zdroj:
Josef Fučík, Marek Pavlík: Sočská fronta 1915-1917 (Praha 2008)
04. bitva na Soči (Isonzu) [1915] - Situace na frontě 10. listopadu 1915

Situace na frontě 10. listopadu 1915
URL : https://www.valka.cz/04-bitva-na-Soci-Isonzu-1915-t123850#426558Verze : 1
MOD
Ze vzpomínek pamětníka:


...Rozednívalo se stále víc a teď teprve jsme přehlédli celý masakr, který ve vinici postihl Italy. Útočili – jako vždy houfně a jako stádo zajíců. Réva ve vinici se pnula po drátech asi metr od země v řadách, které se táhly k valu asi dva metry vysokému. Za ním byla kulometná hnízda. Italové se hrnuli uličkami mezi révou, jinak ani nemohli, čelem přímo proti kulometům. Nebyla pro ně žádná ochrana a tak neměli šanci přežít – zvlášť když u kulometů byli Dalmatinci. Dělové kartáče dokonaly dílo zkázy a výsledek jsme měli nyní před sebou. Snad ani vína nebylo v té vinici tolik, kolik tam leželo mrtvých mladých těl. Kolik už takových bezhlavých útoků za války prodělali, kolik zbytečně jich padlo nebo se dalo zajmout. Došli jsme k přesvědčení, že jejich velení nestojí za nic. Na vlastní oči jsme viděli výsledky další velké bitvy nad Sočou...


Zdroj:
valkanaitalii.webnode.cz
URL : https://www.valka.cz/04-bitva-na-Soci-Isonzu-1915-t123850#426559Verze : 0
MOD