Main Menu
User Menu

04.02.2012 - Rusko zrušilo planovane vyradenie ponoriek tretej generacie

Rusko zrušilo planovane vyradenie strategických ponoriek tretej generacie /Projekt 941 Akula (Typhoon), Projekt 949A Antej (OscarII)/ do roku 2020. Planovaná životnosť ma byť predlžena na 35 rokov. Bude modernizovaná výzbroj aj ostatne vybavenie. V službe zostanu až do dosiahnutia plneho stavu ponoriek 4 generacie Projekt 955 Borej (Borey).


Zdroj: en.rian.ru
URL : https://www.valka.cz/04-02-2012-Rusko-zrusilo-planovane-vyradenie-ponoriek-tretej-generacie-t124728#424444Verze : 0