Main Menu
User Menu

03.04.2009 - Začal sa 60. jubilejný samit NATO

Главы НАТО обсудят на саммите новую страт

V Štrasburgu sa začal jubilejný samit NATO na ktorom sa má prerokovať nová strategická koncepcia aliancie, posúdiť riešenia pre Afganistan a dosah na okolité štáty a v neposlednom rade určenie priorít pre spoluprácu s Ruskou federáciou.
Samit trvá 2 dni, koná sa súčasne v Štrasburgu(Francúzsko) v Kieli(Nemecko). Zúčastní sa ho 28 členov NATO, vrátane nových, Chorvátska a Albánska. Nepredpokladajú sa nijaké posuny v otázke prijatia Ukrajiny a Gruzínska.
Samit taktiež sprevádzajú demonštrácie,počty zadržaných aktivistov sa pohybujú medzi 100 až 150.

www.rian.ru
URL : https://www.valka.cz/03-04-2009-Zacal-sa-60-jubilejny-samit-NATO-t83238#305481Verze : 0