[03.03.2012] - Jihlava - Pochod Charkov – Sokolovo

Diskuse

Pamětní pochod C h a r k o v – S o k o l o v o 1 9 4 3
( 3. – 4. březen 2 0 1 2 )Cílem je připomenutí poslední fáze pochodu při přesunu Čs. jednotky na frontu, hrdinství československých vojáků, mužů a žen, kteří dobrovolně odcházeli bránit ideály v té době neexistujícího Československa.POCHOD:
Pamětní pochod se uskuteční formou závodu tříčlenných pěších družstev, SVV, ČsOL, Aktivních záloh AČR a pozvaných hostí. Družstva budou vybavena od pořadatelů pouze mapou s určením kontrolních bodů a rozkazem pro přesun do cílového bodu. Trasu pochodu mezi kontrolními stanovišti si stanoví družstva sami. Pěší družstva zahájí přesun jednotlivě v pravidelných časových rozestupech z KVV Jihlava. Cílem pochodu je překonání trasy kompletním družstvem v co nejkratším časovém intervalu a samozřejmě průchod všemi
kontrolními stanovišti bez použití přístroje GPS.
Trasa pochodu povede z KVV Jihlava, Vrchlického 14 směrem severovýchodním cca 50 km.
Pochod bude probíhat převážně za tmy po silnicích, polních nebo lesních komunikacích.
V cílové obci bude zajištěno občerstvení a prostor pro odpočinek.
Ústroj – polní oděv vz. 95 + nesená výstroj dle vlastního uvážení.
Doporučená – busola (GPS přístroje nejsou povoleny), spacák + karimatka, nápoje a stravu na dobu přesunu, reflexní vesta pro pohyb po komunikacích, svítilna.
Jako spojovací prostředek v případě nouze vyžadujeme v každém družstvu alespoň dva funkční mobilní telefony!
Logisticky a organizačně tuto akci zabezpečuje ČSoL VYSOČINA,Pěší rota AZ plk. Jana Kubiše spolu s KVV Jihlava.
Autobus pro přepravu účastníků bude zabezpečen na základě požadavku KVV Jihlava.
Parkování soukromých vozidel bude zajištěno po celou dobu závodu v areálu KVV Jihlava
(SPZ vozidla přidat k přihlášce).
Ceny pro vítěze budou zabezpečeny z příspěvků ČsOL, AČR a sponzorů.
Mediální podpora – informace o pochodu budou poskytnuty všem sdělovacím prostředkům,
účast nabídnuta i jejich zástupcům.
Zabezpečení zdravotnické podpory bude zabezpečeno hotovostním vozidlem popřípadě nemocnicí Nové Město na Moravě, Mostiště.

ČASOVÝ ROZVRH AKCE
3. březen 2012 - SOBOTA


do 16,00 h.
prezentace přihlášených družstev na KVV Jihlava (Vrchlického 14), uložení materiálu
17,00 h.
nástup zúčastněných k zahájení pochodu, seznámení s pravidly, bezpečnostními pokyny
17,15 – 17,30 h.
losování velitelů pěších družstev o pořadí startu přesunu
17,30 – 17,45 h.
příprava družstev k zahájení přesunu
17,45 h.
zahájení přesunu prvním vylosovaným družstvem

4.březen – NEDĚLE
do 06,00 h.
předpokládaný příchod všech družstev do cíle, občerstvení a odpočinek
10,00 h.
zahájen výdej snídaně, sbalení věcí a materiálu, příprava na slavnostní nástup k ukončení
pochodu.
11,00 h.
slavnostní nástup zúčastněných a vyhodnocení soutěže za účasti čelních představitelů
12,00 h.
odjezd všech účastníků akce připraveným autobusem zpět do výchozího bodu KVV Jihlava
Po příjezdu na KVV Jihlava úklid rajonu a individuální odjez k domovům.Podání přihlášek v termínu do 23. února 2012 na email:191.strazni.rota@seznam.cz
191.velitel.roty@email.cz
případné telefonické informace:
777 001 291 jednatel ČSoL VYSOČINA Radim CHRÁST
724 232 839 VR. npor. Karel HANÁK
URL : https://www.valka.cz/03-03-2012-Jihlava-Pochod-Charkov-Sokolovo-t124157#423041 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více