Main Menu
User Menu

03.02.2023 - Rusko-ukrajinský konflikt

03.02.2023 - Russia-Ukraine conflict

03.02.2023

URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716154Verze : 0
MOD
Bundeswehr hledá pro výcvik osádek BVP Marder padesát záložníků, kteří ovládají ukrajinštinu, nebo ruštinu. Vše nasvědčuje tomu, že velení Bundeswehru bylo zaskočeno náhlou změnou v chování kancléře Olafa Scholze, který přestal sabotovat vývoz vojenské techniky na Ukrajinu. Předchozí výcvik osádek Flakpanzerů Gepard a Panzerhaubitz 2000 probíhal s osobami obeznámenými s angličtinou, nebo němčinou.
Zdroj:
defence-ua.com
03.02.2023 - Rusko-ukrajinský konflikt - BVP Marder, foto via Defence Express.

BVP Marder, foto via Defence Express.
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716190Verze : 0
MOD
Přehled ruských ztrát a porovnání jejich denního přírůstku dle ukrajinské strany k 3. únoru 2023.


tweet #1621432967871578114
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716192Verze : 0
tweet #1621488611429343234
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716199Verze : 0
MOD
Z energetické fronty. Dodání úsporných žárovek se zdá být nicotné gesto. Ale zase tak bezvýznamné to není. Hodně závisí od toho, jestli se nahrazuje 60W klasická žárovka třeba 9W LEDkou, nebo 120W klasická žárovka 14W LEDkou, ale při množství několika milionů se pohybuje rozdíl ve stovkách MW. To už odpovídá několika menším elektrárenským blokům. Rovněž to snižuje zátěž rozvodné sítě a zjednoduše udržování její stability po blackoutu. A ukrajinské energetické zdroje a rozvodná síť momentálně čelí velkému tlaku.
tweet #1621456155267448832
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716222Verze : 0
MOD
Zaujímavá informácia. Ukrajinci považujú za náročné udržať prevádzkyschopnosť svojich pásových odpaľovacích vozidiel G/MLRS M270 na ceste počas dlhých presunov, a tak sa uchýlili k ich umiestneniu na podvalníky. Tie zaisťujú aj rýchly odchod po výstrele.
tweet #1621570777190469633
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716223Verze : 0
MOD
Záchrana húfnice M777 primrznutej v zemi...
tweet #1621496667731107842Druhý extrémne vzácny Tor-M2DT (arktický TOR) zničený.
tweet #1621548602656018432
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716226Verze : 0
MOD
Tak uvidíme, jaké střely vlastně Ukrajina dostane. Ale na jakékoliv základně, letišti či skladu na severní části okupovaného Krymu bych asi začal být lehce nervózní z odhozené cigarety...
tweet #1621597615572885504

tweet #1621592821701410816
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716235Verze : 1
MOD
Společné prohlášení založené na výsledcích summitu Ukrajina a EU v Kyjevě


Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová schválili společné prohlášení o výsledcích summitu Ukrajina-EU1.
Dnes jsme se sešli v souvislosti s probíhající nevyprovokovanou a neopodstatněnou ruskou útočnou válkou proti Ukrajině. Nejostřeji jsme to odsoudili a diskutovali o tom, jak dále podporovat Ukrajinu a jak zvýšit kolektivní tlak na Rusko, aby ukončilo válku a stáhlo své jednotky. EU bude podporovat Ukrajinu a ukrajinský lid v boji proti pokračující ruské útočné válce tak dlouho, jak to bude nutné. Zdůraznili jsme historický význam rozhodnutí Evropské rady z 23. června 2022 uznat evropskou perspektivu a udělit Ukrajině status kandidátské země. Potvrdili jsme, že budoucnost Ukrajiny a jejích občanů leží v Evropské unii. Sdílíme společné hodnoty demokracie, právního státu, respektování mezinárodního práva a lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a genderové rovnosti.


Dohoda o přidružení a proces přistoupení
Dohoda o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, a proces přistoupení


2.
Znovu jsme potvrdili náš závazek dále prohlubovat náš vztah založený na sdílených hodnotách a úzkých a privilegovaných vazbách. Asociační dohoda mezi Ukrajinou a EU byla a nadále je důležitá pro posílení a podporu další integrace Ukrajiny do EU. EU připomněla rozhodnutí Evropské rady uznat evropskou perspektivu Ukrajiny a udělit Ukrajině status kandidátské země. EU potvrdila svůj závazek podporovat další evropskou integraci Ukrajiny. O dalším postupu EU rozhodne, až budou zcela splněny všechny podmínky uvedené v závěru komise. Ukrajina zdůraznila své odhodlání splnit nezbytné požadavky pro co nejrychlejší zahájení přístupových jednání.


3.
EU potvrdila, že komise byla požádána, aby v rámci svého pravidelného balíčku pro rozšíření v roce 2023 předložila zprávu o splnění podmínek uvedených v závěru komise o žádosti Ukrajiny o členství. Aniž je dotčeno toto komplexní pravidelné podávání zpráv, bereme v úvahu záměr komise poskytnout na jaře roku 2023 aktualizované informace, které budou příslušnými kanály předány také Ukrajině.


4.
EU uznala značné úsilí, které Ukrajina v posledních měsících projevila při dosahování cílů, na nichž stojí její status kandidáta na členství v EU, uvítala reformní úsilí Ukrajiny v tak těžkých časech a vyzvala zemi, aby pokračovala v této cestě a splnila podmínky definované v závěrečné komisi ohledně žádosti Ukrajiny o členství s cílem postoupit k budoucímu členství v EU.


5.
Potvrdili jsme, že komplexní a důsledná realizace reformy soudnictví v souladu s doporučeními Benátské komise, zejména reforma Ústavního soudu a postup výběru politicky nezávislých a kvalifikovaných soudců Ústavního soudu, je nadále zásadní. posílit stabilitu Ukrajiny a zajistit pokrok v procesu rozšiřování. Uznali jsme roli civilní poradní mise EU. Uvítali jsme zvýšený soulad Ukrajiny se Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou (SZBP) a připomněli jsme náš společný závazek prosazovat zásady zakotvené v dohodě o přidružení, zejména v čl. 7 odst. 2. Uvítali jsme pokrok v zajišťování nezávislé a efektivní práce protikorupčních institucí a harmonizaci mediální legislativy Ukrajiny s legislativou EU o audiovizuálních mediálních službách. Ukrajina a EU potvrdily svůj závazek plně respektovat práva příslušníků menšin, jak jsou zakotvena v úmluvách OSN a Rady Evropy a příslušných protokolech. V tomto ohledu bude Ukrajina pokračovat v konzultacích a spolupráci s Benátskou komisí, bude pokračovat ve stávajícím věcném dialogu se zástupci příslušníků menšin, zejména pokud jde o příslušnou legislativu. EU je připravena nadále pomáhat Ukrajině v jejím úsilí o provádění reforem.


6.
EU uvítala záměr Ukrajiny připravit národní program pro přizpůsobení acquis (NAPAA) na základě Analytické zprávy o souladu ukrajinských právních předpisů s právem EU v souladu se závěry Komise o žádosti Ukrajiny o členství v Evropské unii. EU je připravena poskytnout ukrajinské vládě technickou podporu v tomto důležitém kroku na cestě ke sladění ukrajinských právních předpisů s právem EU.


7.
Potvrdili jsme záměr plně využít potenciál Asociační dohody, včetně hluboké a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA), s cílem vytvořit podmínky pro prohlubování ekonomických a obchodních vztahů vedoucích k integraci Ukrajiny do vnitřního trhu EU. Aktualizovaný plán prioritních akcí pro posílení provádění FTAA na období 2023–2024 se stane cestovní mapou, která nastíní další kroky ke zjednodušení přístupu Ukrajiny na vnitřní trh EU. EU potvrdila svou připravenost poskytnout nezbytnou podporu souvisejícím reformám. EU zdůraznila příznivý obchodní účinek dočasného pozastavení všech cel a nástrojů na ochranu obchodu na dovoz z Ukrajiny do EU od června 2022. EU zváží žádost Ukrajiny o prodloužení platnosti těchto opatření na období po současném datu vypršení jejich platnosti. S přihlédnutím k pozitivnímu dopadu opatření EU na liberalizaci obchodu se obě strany zavázaly zajistit, že veškerá opatření na ochranu obchodu budou přijímána v plném souladu s požadavky WTO a dohody o přidružení/FTAA. Uvítali jsme ukrajinské reformy v oblasti zjednodušení celních postupů a obchodu a také přistoupení k Úmluvě o společném tranzitu. Ukrajina uvítala současné postoje a snahy EU směřující k co nejrychlejšímu začlenění Ukrajiny do evropského roamingového prostoru. EU vzala na vědomí úsilí Ukrajiny o harmonizaci svého telekomunikačního sektoru s evropskými normami a vyzvala zemi, aby i nadále pokračovala touto cestou.


8.
EU potvrdila svůj závazek poskytovat nepřetržitou podporu v rámci stávajících projektů a programů. Vítáme vstup Ukrajiny do programů EU "CUSTOMS" a "FISCALIS", její přistoupení k programům "Horizon Europe", "Euratom", "Digital Europe" a programu EU "Jednotný trh", jakož i její účast na Orgán evropských regulátorů elektronických komunikací .


Sjednoceni v reakci na agresivní válku Ruska proti Ukrajině


9.
Eskalace agresivní války Ruska proti Ukrajině je jasným porušením mezinárodního práva, včetně principů Charty OSN. EU znovu potvrdila svou neochvějnou podporu a solidaritu s Ukrajinou tváří v tvář pokračující ruské útočné válce. Odsuzujeme ruské systematické používání raket a dronů k útokům na civilní obyvatelstvo, civilní objekty a infrastrukturu po celé Ukrajině v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Důrazně odmítáme a jednoznačně odsuzujeme ruský pokus o nezákonnou anexi Doněcké, Luhanské, Záporoží a Chersonské oblasti Ukrajiny. Stejně jako v případě Krymu a Sevastopolu Evropská unie nikdy neuzná pokusy o ilegální anexi jakékoli části ukrajinského území za legální. Požadujeme, aby Rusko okamžitě


10.
EU vysoce ocenila odvahu a odhodlání ukrajinského lidu a jeho vedení v boji za ochranu suverenity, územní celistvosti a svobody Ukrajiny. V souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem Ukrajina uplatňuje nezadatelné právo na sebeobranu proti ruské agresi. Má právo osvobodit a znovu získat plnou kontrolu nad všemi okupovanými územími v rámci svých mezinárodně uznaných hranic.


Humanitární podpora


11.
V souvislosti s pokračujícími útoky Ruska na civilní a kritickou infrastrukturu ohrožující poskytování základních služeb je EU plně odhodlána pokračovat v poskytování a koordinaci celé řady humanitární pomoci a pomoci ukrajinské společnosti v úzké spolupráci s mezinárodními humanitárními organizacemi. .


Odpovědnost


12.
Zdůraznili jsme, že válečné zločiny a další nejzávažnější zločiny spáchané během agresivní války Ruska proti Ukrajině, jejichž důkazy přibývají, jsou hrubým porušením mezinárodního práva. Zdůraznili jsme naši podporu vyšetřování prokurátora Mezinárodního trestního soudu. Rusko a všichni jeho pachatelé a spolupachatelé se budou zodpovídat. Dohodli jsme se, že budeme nadále spolupracovat na zajištění plné odpovědnosti, zejména vytvořením vhodného mechanismu pro trestný čin agrese, jehož stíhání je v zájmu mezinárodního společenství jako celku. Ukrajina zdůraznila, že preferuje vytvoření zvláštního tribunálu. Podporujeme rozvoj Mezinárodního střediska pro stíhání zločinu agrese na Ukrajině (ICPA) v Haagu za účelem koordinace vyšetřování zločinu agrese proti Ukrajině, uchovávání a uchovávání důkazů pro budoucí soudní řízení. Toto centrum bude propojeno se stávajícím Společným vyšetřovacím týmem podporovaným Eurojustem.


Omezující opatření


13.
Diskutovali jsme o tom, jak dále podporovat Ukrajinu a jak zvýšit kolektivní tlak na Rusko, aby ukončilo svou útočnou válku a stáhlo své jednotky z Ukrajiny.


14.
EU dále posílila a rozšířila svá omezující opatření vůči Rusku, zejména přijetím devátého balíčku omezujících opatření EU a zavedením mezinárodního cenového stropu pro ropu a ropné produkty. EU je připravena pokračovat v posilování omezujících opatření v úzké koordinaci a spolupráci s globálními partnery a zároveň zajistit jejich účinné provádění, předcházet vyhýbání se sankcím a jejich usnadnění. V této souvislosti EU opakuje svou výzvu všem zemím, aby se připojily k sankcím EU.


15.
Důrazně jsme odsoudili vojenskou podporu agresivní války Ruska, kterou poskytuje íránská vláda a která musí být zastavena. Ukrajina v této souvislosti uvítala omezující opatření EU schválená 12. prosince 2022. Vyzvali jsme běloruské úřady, aby přestaly napomáhat ruské útočné válce tím, že umožní ruským ozbrojeným silám používat běloruské území a poskytnou podporu a výcvik ruské armádě. Běloruský režim musí plně dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodního práva. EU bude i nadále reagovat na všechna opatření na podporu nezákonné a neoprávněné útočné války Ruska a je i nadále připravena urychleně přijmout další omezující opatření vůči Bělorusku.


Spravedlivý mír


16.
EU potvrdila svou připravenost podpořit ukrajinskou iniciativu za spravedlivý mír založený na respektování suverenity a územní celistvosti Ukrajiny. Rusko dodnes neprokázalo skutečnou připravenost na spravedlivý a trvalý mír. Vyjádřili jsme naši podporu mírové formuli prezidenta Zelenského a náš závazek k aktivní spolupráci s Ukrajinou na 10 bodovém mírovém plánu. V tomto ohledu podporujeme myšlenku Peace Formula Summit s cílem zahájit jeho realizaci. Budeme společně pracovat na zajištění co nejširší mezinárodní účasti.


Vojenská podpora


17.
Ukrajina uvítala závazek EU pokračovat v poskytování politické a vojenské podpory, dokud to bude potřeba. To zahrnuje vojenskou pomoc ve výši více než 3,6 miliardy EUR v rámci Evropského mírového fondu a zahájení mise EU pro vojenskou pomoc na Ukrajině pro výcvik počáteční fáze 30 000 vojáků v roce 2023. Spolu s vojenskou podporou poskytovanou členskými státy EU se celkový objem vojenské pomoci Ukrajině z EU odhaduje na přibližně 12 miliard eur.


Boj proti kybernetickým a hybridním hrozbám


18.
EU potvrdila svou solidaritu s Ukrajinou v boji proti hybridním hrozbám a kybernetickým útokům a svůj závazek pokračovat v podpoře v tomto ohledu. Zdůraznili jsme naši zvýšenou spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a závazek dosáhnout dalších konkrétních výsledků. Uvědomili jsme si důležitost posílení spolupráce v boji proti manipulaci a informačním zásahům ze strany ruského státu, včetně dezinformací, a také při posilování udržitelnosti ukrajinské digitální transformace.


Finanční podpora


19.
EU bude podporovat Ukrajinu, dokud to bude potřeba. Ukrajina vítá pomoc poskytnutou EU v reakci na agresivní válku Ruska. Celková výše pomoci poskytnuté Ukrajině Evropskou unií a jejími členskými státy v současné době činí asi 50 miliard eur, což zahrnuje finanční, humanitární, nouzovou, rozpočtovou a vojenskou podporu. Tato pomoc také zahrnuje závazek poskytnout balíček "makrofinanční pomoci+" ve výši 18 miliard EUR jako nouzovou finanční pomoc EU na financování okamžitých potřeb Ukrajiny a obnovu kritické infrastruktury v roce 2023. Navíc bylo poskytnuto 10 miliard eur na podporu uprchlíků. Ukrajina uvítala platbu první tranše ve výši 3 miliard EUR, která pomohla zmírnit akutní krizi likvidity, která nastala na začátku roku.


20.
Asi 8 milionů Ukrajinců získalo azyl v EU v důsledku agresivní války Ruska proti Ukrajině. Vysídlené osoby z Ukrajiny žádající o azyl v EU budou nadále požívat ochrany podle směrnice o dočasné ochraně nejméně do března 2024.


Rekonstrukce - Pomoc - Energie - Komunikace


21.
Pokračující ruská kampaň systematických raketových útoků a bezpilotních útoků proti ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu, civilním objektům, energetické a telekomunikační infrastruktuře a dalším objektům infrastruktury způsobuje ukrajinskému lidu ještě větší utrpení a je vážným porušením mezinárodního humanitárního práva.


22.
V této souvislosti jsme uvítali koordinační mechanismus dohodnutý na pařížské konferenci o odolnosti a obnově Ukrajiny dne 13. prosince 2022, stejně jako roli mechanismu civilní ochrany EU při jeho implementaci, a zdůraznili význam úzké spolupráce se Skupinou sedmi (G7) a všemi mezinárodními partnery


23.
Odsoudili jsme ruské akce v ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží a vyzýváme Rusko, aby okamžitě zastavilo akce, které ohrožují bezpečnost civilních jaderných zařízení. Zdůraznili jsme naši plnou podporu aktivitám Mezinárodní agentury pro atomovou energii při pomoci Ukrajině zajistit jadernou bezpečnost. EU zůstane jednotná tváří v tvář ruskému využívání energie jako zbraně.


24.
Evropská unie a její členské státy poskytly Ukrajině v roce 2022 věcnou pomoc v hodnotě 527 milionů EUR, zejména v odvětví energetiky, prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU a humanitární pomoc v hodnotě 485 milionů EUR pro Ukrajinu. Diskutovali jsme o pokračování humanitární pomoci a pomoci v oblasti civilní ochrany Ukrajině, včetně pomoci v naturáliích, a také o pomoci při obnově kritické infrastruktury Ukrajiny, která by zemi pomohla přežít zimu, a také zajistit obživu a základní služby obyvatelstvu, včetně obnovy bydlení pro vnitřně vysídlené osoby, školy pro ukrajinské děti a nouzová energetická zařízení, jako jsou automatické transformátory, elektrocentrály a LED lampy.


25.
EU připomněla svůj závazek poskytovat spolu s partnery podporu pro rychlou obnovu a rekonstrukci Ukrajiny, včetně rekonstrukce sociální infrastruktury a pomoci při odminování, jakož i poskytování podpory v oblasti zdravotní péče a psychologické rehabilitace a opětovného začlenění aktivní společenský život. V této souvislosti EU oznámila nový balíček pomoci na podporu humanitárních akcí proti minám ve výši až 25 milionů eur. EU potvrdila svůj záměr hrát vedoucí úlohu, zejména prostřednictvím inkluzivní meziagenturní koordinační platformy dárců dohodnuté mezi Ukrajinou, Skupinou sedmi (G7), mezinárodními finančními institucemi a dalšími klíčovými partnery, rovněž na základě výsledků mezinárodních konferencí o rekonstrukce Ukrajiny v Luganu a Berlíně. EU a Ukrajina zdůraznily, že pomoc obnova, reformy a evropská cesta Ukrajiny se vzájemně doplňují a podporují úsilí Ukrajiny o modernizaci a sladění se standardy EU. Uvědomili jsme si klíčovou roli občanské společnosti, místní správy a soukromých subjektů při obnově Ukrajiny.


26.
Uvítali jsme během summitu podepsání Memoranda o porozumění mezi Evropskou unií a Ukrajinou o strategickém partnerství v oblasti obnovitelných plynů, které posílí naši energetickou bezpečnost, podpoří náš boj proti změně klimatu a bude mít pozitivní dopad na hospodářskou obnovu a další integraci našich energetických trhů.


27.
Zdůraznili jsme důležitost další realizace ukrajinsko-evropské iniciativy "Cesty solidarity". Cesty solidarity, které pokrývají obchod ve všech odvětvích a spojují Ukrajinu s EU a zbytkem světa, se staly pro ukrajinskou ekonomiku životně důležité. Od května do prosince 2022 umožnily vyvézt asi 45 milionů tun ukrajinského zboží a co je neméně důležité, dovézt na Ukrajinu asi 23 milionů tun potřebného zboží. Tímto způsobem získali ukrajinští farmáři a podniky příjem ve výši asi 20 miliard eur. Dohodli jsme se, že upřednostníme úsilí o další posílení vazeb mezi Ukrajinou a EU, zejména zlepšením infrastrukturních spojení, včetně rozvoje kompatibilní železniční infrastruktury,


Zmrazená aktiva


28.
EU rovněž zintenzivní svou práci na využití zmrazených aktiv Ruska na podporu obnovy Ukrajiny a za účelem reparací v souladu s právními předpisy EU a mezinárodním právem.


Diplomatická podpora


29.
EU bude nadále posilovat své pokračující diplomatické úsilí na podporu Ukrajiny na všech příslušných mezinárodních fórech a bude vyzývat k neochvějné solidaritě s Ukrajinou proti ruské útočné válce.


Spolupráce na posílení globální potravinové bezpečnosti


30.
Připomněli jsme, že kroky Ruska, které použilo potraviny jako zbraň ve své útočné válce proti Ukrajině, vedly ke globálnímu narušení zemědělské výroby, dodavatelských řetězců a obchodu a zvýšily ceny potravin a hnojiv na bezprecedentní úroveň. Zaznamenali jsme důležitost a nutnost dalšího posílení implementace "Cest solidarity", která od května do prosince 2022 přispěla k exportu více než 23 milionů tun ukrajinského obilí, ropy a dalších produktů na světové trhy. Spolu s Iniciativou OSN pro obilniny napříč Černým mořem a programem Obilí z Ukrajiny je Solidarita Pathways zásadní pro náš společný cíl zajistit trvalou dostupnost a dostupnost potravin a hnojiv. Jsme plně solidární s partnery po celém světě,


Východního partnerství


31.
Souběžně s úsilím Ukrajiny o evropskou integraci uznaly Ukrajina a EU význam dalšího posilování personalizované regionální spolupráce, včetně Východního partnerství, které díky svému diferencovanému přístupu přispívá ke zvýšení stability našeho východního sousedství a zároveň podpora spolupráce v oblasti bezpečnosti, včetně energetické bezpečnosti a protiopatření hybridním hrozbám.


Evropské politické společenství


32.
Ukrajina a EU blahopřály k úspěšnému prvnímu zasedání Evropského politického společenství, které se konalo 6. října 2022 v Praze. Setkání poskytlo platformu pro politickou koordinaci a příležitost k hloubkové výměně názorů na naléhavé problémy ovlivňující celý kontinent. Těšíme se na další setkání, které se bude konat v Kišiněvě v první polovině roku 2023.


Zdroj:
www.president.gov.ua


Poznámky:
Elektronický překlad s drobnými korekturami textu.
Termín acquis označuje soubor společenských práv a povinností.
03.02.2023 - Rusko-ukrajinský konflikt - Foto převzato z Ukrinform.

Foto převzato z Ukrinform.
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716259Verze : 1
MOD
Zaujímavý ruský variant vozidla MT-LB, ktorý bol ukoristený ukrajinskou armádou v blízkosti Vuhledaru v Doneckej oblasti. Obrnený transportér bol prezbrojený námornou vežou 2M-7 s dvoma ťažkými 14,5 mm guľometmi KPV, ktoré boli pôvodne určené pre hliadkovacie člny a trawlery.
tweet #1621590682849648644tweet #1621592163673841666tweet #1621592843520249856
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716320Verze : 2
MOD
Přehled zabitých ruských důstojníků k 3. únoru 2023.


tweet #1621507224874127362
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716328Verze : 0
Při ruském odstřelování Bachmutu byly zasaženy a zničeny tři vozidla dobrovolníků, 5 lidí bylo zraněno.


tweet #1621481474804310017
URL : https://www.valka.cz/03-02-2023-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t263107#716330Verze : 0