Main Menu
User Menu

01.02.2010 - Inspekce v Gruzii

Česká republika uskutečnila ve dnech 26.- 29. ledna 2010 na území Gruzie inspekci stanovené oblasti podle Vídeňského dokumentu 1999 (VD99).


Jednalo se o první z letošní série aktivit ČR prováděných ke kontrole ozbrojených sil ostatních států podle Vídeňského dokumentu 99, Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a Smlouvy o otevřeném nebi.


Inspekční tým byl složen ze dvou inspektorů Armády České republiky a po jednom zahraničním inspektoru z Turecka a Slovenska. Vedoucím inspekčního týmu byl plukovník gšt. Gabriel Kovács, ředitel odboru kontroly odzbrojení Ředitelství zahraničních aktivit MO ČR.


Cílem inspekce bylo zjištění probíhajících vojenských aktivit ozbrojených sil Gruzie ve stanovené oblasti o rozměrech asi 170 x 60 km v centrální části Gruzie, zahrnující města Tbilisi, Gori, Marneuli a řadu vojenských útvarů ozbrojených sil podléhajících výměně informací podle VD99.


Po všestranném vyhodnocení všech získaných poznatků zpracuje ČR oficiální inspekční zprávu, kterou ve stanoveném formátu a termínu odešle na vědomí všem účastnickým státům Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) cestou komunikační sítě Ministerstva zahraničních věcí.https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=15741
URL : https://www.valka.cz/01-02-2010-Inspekce-v-Gruzii-t92189#344745Verze : 0