Main Menu
User Menu

Účastnický odznak „Člen pořádkové jednotky správy Jihomoravského (Středočeského) kraje“

Účastnický odznak „Člen pořádkové jednotky správy Jihomoravského (Středočeského) kraje“


Odznak byl zřízen dne 13.11.2007 rozkazem ředitele Policie České republiky správy Jihomoravského kraje. Tento odznak byl určen


a) policistům zařazeným v pořádkové jednotce správy po dobu minimálně 5 let


Popis odznaku
Odznak má tvar pavézy se zlatým okrajem a bílým pozadím o velikosti 20 x 15 mm; ve středu pavézy je umístěn symbol modrobílého štítu se žlutými písmeny „PJ“ a vertikálně jí prochází modrobílý meč


Odznak byl na jaře tohoto roku zrušen.


Zajímavostí tohoto odznaku je, že byl ve stejném provedení znovu použit i jako Účastnický odznak „Člen pořádkové jednotky správy Středočeského kraje“, kdy jeho udělování je upraveno rozkazem ředitele Policie České republiky správy Středočeského kraje z 24.10.2008. Tento odznak byl určen


a) policistům zařazeným v pořádkové jednotce správy po dobu minimálně 5 let
b) nebo dalším policistům za mimořádný přínos pro pořádkovou jednotku správy


U pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje do dnešního dne nebyl zrušen a je stále udělován.
URL : https://www.valka.cz/Ucastnicky-odznak-Clen-poradkove-jednotky-spravy-Jihomoravskeho-Stredoceskeho-kraje-t96191#358296Verze : 0