Main Menu
User Menu
Diskuse
8. Pamětní bodák


Pamětní bodák je čestným věcným darem policie. Pamětní bodák udělený
policistovi je kázeňskou odměnou4 a lze jej udělit


a) policistovi ve služební hodnosti rada, pokud je zařazen na služební místo ředitele
zástupce ředitele) nebo vedoucího (zástupce vedoucího) organizačního článku
Policejního prezidia České republiky nebo ředitele (zástupce ředitele) útvaru
policie, z důvodů uvedených v čl. 9 odst. 3 písm. a),
b) výjimečně policistovi za mimořádné zásluhy o policii,
c) významnému pracovníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za mimořádné zásluhy o policii,
d) místo Kordu, je-li to vhodnější.


Pamětní bodák se skládá z čepele a jílce. Čepel je přímá, nožová, s oblými žlábky po obou stranách. Hrot je souměrný s nepravým ostřím. Ostří je obráceno od nosce jílce. Délka čepele je 248 mm. Čepel je vyrobena z nerezové oceli a je leštěná. Na čepeli u příčky je umístěna značka výrobce, na opačné straně čepele je vyznačeno pořadové číslo vyrobeného Pamětního bodáku. U Pamětních bodáků dodaných policii je dodržena číselná řada. Jílec je rovný, s párem střenek z materiálu cocobolo, stažených k řapu dvěma šrouby, sloužícími rovněž k pevnému spojení se stojánkem a podložkou. Hlavice jílce vybíhá do oblého nosce jílce. Příčka je přímá bez nákružku, přinýtována k řapu párem nýtů s půlkulatými hlavami. Celková délka bodáku je 359 mm. Na vnější straně rukojeti ve střední části a v ose střenky je umístěn symbol policie, který je v nebarevném provedení a do střenky je zapuštěn. Pamětní bodák je bez pochvy. Pamětní bodák je pevně a trvanlivě umístěn na dřevěné podložce z tvrdého dřeva, zajišťující stabilitu. Na spodní desce podložky v části před bodákem je umístěna mosazná destička (štítek). Povrch destičky je určen k laserovému nebo rytému popisu věnování. Destička je snímatelná. Štítek je na podložce upevněn šroubovým spojem. Spodní strana podložky je opatřena zahloubenými otvory pro zavěšení na stěnu a potažena filcem zelené barvy. Provedení Pamětního bodáku na podložce umožňuje jeho umístění na stěně i na vodorovné podložce. Součástí Pamětního bodáku je doklad o jeho udělení se jménem, příjmením, zkratkou hodnostního označení nebo hodnosti a akademickými či jinými obdobnými tituly osoby, jíž byl Pamětní bodák udělen, s pořadovým číslem Pamětního bodáku a podpisem toho, kdo Pamětní bodák udělil.
URL : https://www.valka.cz/Bodak-Policie-CR-t94932#354697Verze : 0