Main Menu
User Menu

Čestná medaile Policie ČR a Hasičského záchranného sboru

     
Název:
Name:
Čestná medaile Policie ČR a Hasičského záchranného sboru
Název v originále:
Original Name:
Čestná medaile Policie ČR a Hasičského záchranného sboru
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.10.1999
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
Avers : je pro obě složky shodný.


Revers :
- PČR na reversu zobrazen znak PČR
- HZS na reverzu zobrazen znak HZS
Zdroje:
Sources:
https://www.policie.cz/
https://www.hzscr.cz/
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Policie-CR-a-Hasicskeho-zachranneho-sboru-t94874#493746Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestná medaile Policie ČR
Název v originále:
Original Name:
Čestná medaile Policie ČR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.10.1999
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile + stužka
Klenot:
Badge:
Medaile je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz, má tvar čtverce o straně 30 mm postaveného na vrchol, sílu 3 mm. Na lícové straně jsou vrcholy čtverce ozdobeny stylizovanými lipovými listy a ve vepsaném obdélníku je zobrazen státní znak České republiky. Na rubové straně je znak Policie České republiky.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Na rubové straně je znak Policie České republiky.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev modrá, zelená, bílá, zelená a modrá. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.policie.cz/
sallyk
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Policie-CR-a-Hasicskeho-zachranneho-sboru-t94874#493747Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestná medaile Hasičského záchranného sboru
Název v originále:
Original Name:
Čestná medaile Hasičského záchranného sboru
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.10.1999
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile + stužka
Klenot:
Badge:
Medaile je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz, má tvar čtverce o straně 30 mm postaveného na vrchol, sílu 3 mm. Na lícové straně jsou vrcholy čtverce ozdobeny stylizovanými lipovými listy a ve vepsaném obdélníku je zobrazen státní znak České republiky. Na rubové straně je znak Hasičského záchranného sboru.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Na rubové straně je znak Hasičského záchranného sboru.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev modrá, zelená, bílá, zelená a modrá. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.hzscr.cz/
sallyk


foto : archiv Aukro
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Policie-CR-a-Hasicskeho-zachranneho-sboru-t94874#493749Verze : 0

Čestná medaile - ETUE + CERTIFIKÁT


v tomto případě Čestná medaile Hasičského záchranného sboru + certifikát o udělení
zdroj : www.bilovec.cz
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Policie-CR-a-Hasicskeho-zachranneho-sboru-t94874#493712Verze : 0
Diskuse
Byla zřízena MV dne 27.října 1999 a uděluje se


a) policistovi a zaměstnanci policie zejména za projevení osobní statečnosti, splnění zvlášť významného služebního nebo pracovního úkolu, za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo za významný nebo trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména policie pozůstalým po policistovi nebo zaměstnanci policie, který zemřel při výkonu povolání.
b) Pracovníkovi veřejné správy za spolupráci s policií na úseku prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti
c) příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sborů za spolupráci s policií s mezinárodní trestnou činnostíPopis medaile
Medaile je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz, má tvar čtverce o straně 30 mm postaveného na vrchol, sílu 3 mm. Na lícové straně jsou vrcholy čtverce ozdobeny stylizovanými lipovými listy a ve vepsaném obdélníku je zobrazen státní znak České republiky. Na rubové straně je znak Policie České republiky. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev modrá, zelená, bílá, zelená a modrá. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou. Medaile se předává v etuji modré barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm vyložené modrým sametem. Medaile udělená pozůstalým po policistovi nebo zaměstnanci policie, který zemřel při výkonu povolání se předává v etuji černé barvy a nenáleží k ní stužky. Součástí medaile je doklad s vyobrazením lícové strany medaile, se zapsanými identifikačními údaji oceněné osoby.
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Policie-CR-a-Hasicskeho-zachranneho-sboru-t94874#354415Verze : 0
Rád bych zde doplnil, že jsem se setkal s variantou, kde na reversu místo znaku PČR byl znak Hasičského záchranného sboru.
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Policie-CR-a-Hasicskeho-zachranneho-sboru-t94874#397516Verze : 0
Přesně tak, tato medaile se vyrábí ve dvou provedeních a to pro Policii ČR a Hasičský záchranný sbor. Jediný rozdíl je na zadní straně medaile, kde se nachází buď znak Policie ČR nebo HZS. Dále se u obou medailí na zadní straně nachází přijmení autora Housa a znak výrobce. Výrobcem této medaile je Znak Malá Skála, kdy foto výše je převzato z jejich stránek
https://www.znakms.cz/cz/katalog/vyznamenani/10
URL : https://www.valka.cz/Cestna-medaile-Policie-CR-a-Hasicskeho-zachranneho-sboru-t94874#397550Verze : 0