Main Menu
User Menu

Messerschmitt Bf 109 E-1 W.Nr. 3317

     
Typ:
Type:
Messerschmitt Bf 109 E-1
Výrobce:
Producer:
AGO Flugzeugwerke GmbH, Oschersleben
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
W.Nr.3317
Číslo stroje:
Serial Number:
7
     
Provozovatel:
User:
Slovenské vzdušné zbane
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DB 601 A-1, W.Nr. 10429
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR
Datum převzetí:
Commissioned:
18.05.1942
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
27.10.1942-DD.04.1943 Letka 13
20.08.1943-31.01.1944 Hotovostný roj
31.01.1944-DD.06.1944 Pohotovostná letka
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠUMICHRAST, P.: Messerschmitt Bf 109 E slovenských Vzdušných zbraní (1942 - 1944). In: Vojenská história 2/2002.
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-E-1-W-Nr-3317-t93093#348558Verze : 0
Messerschmitt Bf 109 E-1 W.Nr. 3317


- pôvodne vo výzbroji Luftwaffe u JG 3
- do výzbroje SVZ prevzaté slovenskou komisiou 18. 5. 1942 v dánskom Grove
- od 27. 10. 1942 do 4. 11. 1942 presun v skupine siedmych Bf 109 letky 13 z letiska Piešťany do operačného priestoru Majkop
- 10. 11. 1942 na ňom absolvoval J. Režňák orientačný let v priestore Majkop
- v marci 1943 prelietnutý späť na Slovensko (17. 3. 1943 evidovaný v dokumentácii letky 13 na letisku Lemberg)
- 17. 7. 1943 opätovne zalietaný J. Trnkom (pravdepodobne po oprave)
- od 20. 8. 1943 vo výzbroji Hotovostného roja a od februára 1944 vo výzbroji Pohotovostnej letky v Piešťanoch
- 28. 11. 1943 na ňom absolvoval pohotovostný vzlet J. Režňák- 7. 1. 1944 J. Režňák uskutočnil pohotovostný vzlet v rozsahu 48 minút
- 12. 4. 1944, počas pohotovostného vzletu, F. Brezina núzdovo pristál v okolí Vajnor


Zdroj:
BURSA, S.: Dolietali skoro. In: Letectví + kosmonautika 17/2002.
BURSA, S.: Stíhač Rudo Božik. Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-32-7.
BYSTRICKÝ, J. – ŠUMICHRAST, P.: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Magnet-Press, Bratislava, 2004. ISBN 80-89169-02-3.
RAJLICH, J.: Za Boha a národ. Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-30-0.
RAJLICH, J.: Tatranští orli nad Kubání. ARES / DEUS, 2002. ISBN 80-86158-30-6.
ŠUMICHRAST, P.: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7.
ŠUMICHRAST, P. – KLABNÍK, V.: Slovenské letectvo 2 (1939-1944). Magnet-Press, Bratislava, 2000. ISBN 80-968073-6-6.
ŠUMICHRAST, P.: Pohľad nemeckého dôstojníka na bojovú činnosť príslušníkov 1.frontovej garnitúry letky 13 v období 9.1942 – 22.3.1943. In: Vojenská história 4/1998.
ŠUMICHRAST, P.: Messerschmitt Bf 109 E slovenských Vzdušných zbraní (1942 – 1944). In: Vojenská história 2/2002.
ŠUMICHRAST, P.: Správa pplk. let. J. Ďuranu o služobnej ceste do Berlína a Grove (máj 1942). In Vojenská história 1/2006.
ŠUMICHRAST, P. – ANĎAL, J.: Messerschmitt Bf 109 B, D a E slovenských pilotov 1942 – 1944. HT model špeciál No.907. 2003. ISBN 1335-3667.
http://www.messerschmitt-bf109.de/
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-E-1-W-Nr-3317-t93093#348561Verze : 0