Main Menu
User Menu

Messerschmitt Bf 109 E-4 W.Nr. 2028

     
Typ:
Type:
Messerschmitt Bf 109 E-4
Výrobce:
Producer:
Erla Maschinenwerk GmbH, Leipzig
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
W.Nr. 2028
Číslo stroje:
Serial Number:
-
     
Provozovatel:
User:
Slovenské vzdušné zbrane
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DB 601 A-1
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.1942
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠUMICHRAST, P.: Messerschmitt Bf 109 E slovenských Vzdušných zbraní (1942 – 1944). In: Vojenská história 2/2002.
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-E-4-W-Nr-2028-t93086#348528Verze : 0
Messerschmitt Bf 109 E-4 W.Nr. 2028


- do výzbroje SVZ prevzaté v roku 1942 (15. 8. 1942 ho z Viedne prelietol J. Gerthofer)
- 4. 9. 1942 na ňom absolvoval cvičný let J. Režňák


Zdroj:
ŠUMICHRAST, P.: Messerschmitt Bf 109 E slovenských Vzdušných zbraní (1942 - 1944). In: Vojenská história 2/2002.
ŠUMICHRAST, P.: Správa pplk. let. J. Ďuranu o služobnej ceste do Berlína a Grove (máj 1942). In Vojenská história 1/2006.
ŠUMICHRAST, P. - ANĎAL, J.: Messerschmitt Bf 109 B, D a E slovenských pilotov 1942 - 1944. HT model špeciál No.907. 2003. ISBN 1335-3667.
http://www.messerschmitt-bf109.de/
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Bf-109-E-4-W-Nr-2028-t93086#348529Verze : 0