Main Menu
User Menu

Česká a Slovenská federativní republika [1990-1992]

Česká a Slovenská federatívna republika

     
Název:
Name:
Česká a Slovenská federativní republika
Originální název:
Original Name:
Česká a Slovenská federativní republika
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Havel, Václav
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Československá armáda
Rozloha:
Area:
127900 km2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouská republika, Spolková republika Německo, Polská republika, SSSR, Maďarská republika
Vznik:
Independence:
23.04.1990 přejmenováním Československé federativní republiky
Zánik:
Dissolution:
31.12.1992 rozdělením na soustatnou
Českou republiku a Slovenskou republiku
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
česká národnost
slovenská národnost
moravská národnost
polská národnost
německá národnost
maďarská národnost
ukrajinská národnost
vietnamská národnost
romská národnost
ruská národnost
slezská národnost
ostatní
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceska-a-Slovenska-federativni-republika-1990-1992-t90752#339418Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost25.5.1934 Narodil se generálmajor Jiří Diviš (náčelník Správy zahraničních vztahů)
9.4.1940 Narodil se generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)
27.3.1950 Narodil se plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)
18.4.1952 Narodil se brigádní generál Leo Klein (zdravotnický poradce a náčelník zdravotnického oddělení Vrchního velitelství spojených ozbrojených sil NATO v Evropě
)


6.12.1952 Narodil se brigádny generál Jaroslav Muríň (starší vojenský poradca Stálej misie SR pri OBSE (1996-2000))24.3.1953 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe Marián Mikluš (zástupca riaditeľa sekcie logistiky MOSR (1993-1998)
)
26.3.1953 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe František Butko (veliteľ 2. armádneho zboru (1997-1999)
)13.4.1954 Narodil se brigádny generál vo výslužbe František Bartko (dekan fakulty pozemného vojska Akadémie Ozbrojených síl (1997-RRRR)
)
17.4.1954 Narodil se brigádní generál Rudolf Urban (rektor velitel Univerzity obrany
)13.4.1956 Narodil se generál Milan Maxim (veliteľ Síl výcviku a podpory (2002-2004))
28.4.1957 Narodil se plukovník Stanislav Bero (riaditeľ Vojenskej polície)
29.4.1957 Narodil se brigádní generál Jan Vachek (velitel Velitelství vzdušných sil
)
8.5.1958 Narodil se brigádní generál Zdeněk Jakůbek (náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky)9.4.1959 Narodil se generálporučík v zálohe Peter Gajdoš (vojenský predstaviteľ pri Vojenskom výbore NATO a (2010-2013)
)
8.5.1960 Narodil se generálmajor Bohuslav Dvořák (ředitel odboru vzdušných sil sekce MO
)
27.3.1961 Narodil se generálmajor Jiří Baloun (první zástupce náčelníka Generálního štábu)
8.5.1961 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) v zálohe Jaroslav Kuča (tajomník ministra obrany (2001-2002)
)
18.4.1965 Narodil se plukovník Ján Bujňák (náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl (2012)
)
28.4.1967 Narodil se plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)


23.4.1990 Česko-slovenská federatívna republika sa premenováva na Česká a Slovenská federatívna republika1.1.1993 Po rozpade Československa vznikli dva nezávislé štáty - Česká republika a Slovenská republika.
24.11.2008 Zemřel plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)


3.9.2010 Zemřel brigádny generál Jaroslav Muríň (starší vojenský poradca Stálej misie SR pri OBSE (1996-2000))15.3.2015 Zemřel generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe Marián Mikluš (zástupca riaditeľa sekcie logistiky MOSR (1993-1998)
)
24.5.2016 Zemřel generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)
20.4.2020 Zemřel plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)
URL : https://www.valka.cz/Ceska-a-Slovenska-federativni-republika-1990-1992-t90752#640972Verze : 0
MOD