Main Menu
User Menu

Fotka z bombardéru - Praha

Diskuse
Schéma/zákres výsledků leteckého bombardování 99. (Heavy) Bombardment Group
(použita zkratka A/D tedy Aerodrome) Letiště Praha Kbely - prostor Čechy


Operace číslo 369
Datum: 25.3. 1945
Čas nad cílem/bombardování zahájeno: 12:45


Značka X odpovídá středu obrazce dopadů pum (použita zkratka MPI tedy Mean Point of Impact).
Zákres ( :.:.: ) odpovídá prostoru zasaženému dopady pum.


Shozeno pum: 51 tun tříštivých (FRAG.)
Zapalovače: kontaktní/okamžité (INST.)


Pozorováno výbuchů pum: 0
Výška odhozu pum: 27.000 (stop)


Měřítko ve stopách !___!___!___!


Velitelství 5 (amerického) bombardovacího křídla
Postoupit/informovat: Sekce A-E


(zvýrazněn kouř (SMOKE), sever(NN) a směr náletu (280 st.)


Předpokládám/doufám, že jsem se nikde neseknul...


Jo a není to fotka z bombardéru, ale z průzkumného letounu, který provedl snímkování pro vyhodnocení výsledků náletu, proto jsou vidět místa dopadů pum... Kdyby to bylo z bombardéru, tak bude vidět jen spousta kouře...


Chtěl bych Tě jen ujistit, že to "pokřikování", cos předvedl v příspěvcích k P.H. bys tu asi neměl používat. Prostě to není fér a hlavně, není to z Tvé strany moc prozíravé, zvlášť, pokud sem míníš dál chodit pro radu.
URL : https://www.valka.cz/Fotka-z-bombarderu-Praha-t87628#325083Verze : 0
Tato "informace" se v poslední době objevila v různých zdrojích, těžko říct, odkud jiz vzali autor hesla ve Wikipedii. V každém případě bych ji nepřikládal větší význam. K tématu bombardování Prahy si dovolím doporučit knihu Praha v plamenech od M. Plavce, F. Vojtáška a P. Kaššáka (vyd. Svět křídel v roce 2008).
URL : https://www.valka.cz/Fotka-z-bombarderu-Praha-t87628#325313Verze : 0
Filipe, myslím, že je zbytečné na to reagovat, protože zadavatel původního dotazu vymazal jak svůj dotaz, tak fotografii, svou reakci na připomínky a v mém příspěvku už je pouze překlad popisu snímku, který zachycoval výsledky bombardování...


Ostatně bez souvislostí je zbytečné to tu držet a taky to brzy smažu.
URL : https://www.valka.cz/Fotka-z-bombarderu-Praha-t87628#325319Verze : 0