Main Menu
User Menu

O poklad valky.cz - 125.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse
Prichádza ďalšie kolo našej súťaže, Zádávateľ čoskoro zverejní svoju totožnosť...


Súťaž začína 1.9.2008Pravidlá súťaže O poklad valky.cz


- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno jednoznačne odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Ak bola v priebehu súťaže položená aj otázka, aj tip v súlade s pravidlami, Zadávateľ najprv zodpovie správnosť tipu a následne zodpovie otázku.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Za výhry v súťaži sú udeľované vyznamenania serveru valka.cz podľa určených pravidiel.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280227Verze : 0
Zadávateľom súťaže môžeš byť práve ty! Stačí prihlásiť sa na niektoré z nasledujúcich kôl až do konca roku!


Niektoré z týchto kôl čaká práve na teba:
128. kolo - 27.10.2008 -
129. kolo - 10.11.2008 -
130. kolo - 24.11.2008 -
131. kolo - 08.12.2008 -
132. kolo - 22.12.2008 -


Prihlás sa v diskuznom fóre!
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280411Verze : 0
MOD
Tak pomaly sa blíži polnoc... Hľadáte osobu. Prajem dobrý lov.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280460Verze : 0
Tak začnem Smile


1) Stále živ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280467Verze : 0
MOD
Tak začnime. Smile
1.) Nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280468Verze : 0
2. muž?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280470Verze : 0
2. Áno som muž.
Ale, alyk.fake zabudol si očíslovať otázku!!! Sad
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280471Verze : 0
3.Evropan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280479Verze : 0
3. Nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280480Verze : 0
4.) Američan ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280485Verze : 0
4. Nie, nepochádzam s júesej...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280490Verze : 0
5) Účastník WW.II ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280491Verze : 0
MOD
5. Áno
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280493Verze : 0
6. zahynul si vo WW2?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280494Verze : 0
MOD
6. Áno
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280497Verze : 0
7.) Pokud tedy nejsi Evropan ani Američan, tak se optám. Bojoval jsi v Pacifiku ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280498Verze : 0
7. Nie nebojoval som v Pacifiku...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280499Verze : 0
8.)pocházels z nějaké ze zemí Commonwealthu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280510Verze : 0
8. Áno som poddaný jeho Veličenstva anglického kráľa
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280511Verze : 0
9.Takže Kanaďan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280512Verze : 0
9. Áno Kanaďan
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280514Verze : 0
10) letec?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280516Verze : 0
MOD
10. Nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280517Verze : 0
11. pozemní bojovník?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280564Verze : 0
11.Áno, som príslušníkom pozemného vojska
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280565Verze : 0
12) hodností vyšší důstojník ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280575Verze : 0
MOD
12. Áno
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280578Verze : 0
13) Zúčastnil jsi se nájezdu na Dieppe ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280584Verze : 0
MOD
TIP: myslím, že jsi- Lt. Col. Charles Cecil Ingersoll Merritt
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280592Verze : 0
13. Nie, nájazdu na Dieppe som sa nezúčastnil.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280602Verze : 0
Nie som Lt. Col. Charles Cecil Ingersoll Merritt, ten sa dožil požehnaného veku 91 rokov. Treba čítať predchádzajúce odpovede a nesedelo by ti to s mojou smrťou počas 2.WW .
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280603Verze : 0
14. Zahynul jsi v roce 1944?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280608Verze : 0
14. Nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280619Verze : 0
15.) zahynuls v boji?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280620Verze : 0
15. Nie nezahynul som počas bojových operácii.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280625Verze : 0
16. Dosáhl jsi nějaké generálské hodnosti ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280626Verze : 0
Tip: Si Major General Harry Leonard Nowell Salmon MC & Bar
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280665Verze : 0
16. Nie generálom som sa počas mojho života nestal
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280667Verze : 0
Nie som Major General Harry Leonard Nowell Salmon
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280669Verze : 0
17) Účastnil ses operace Market-Garden?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280671Verze : 0
17. Nie, Market-Garden som sa nezučastnil.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280673Verze : 0
18)obdržal si vyznamenanie Victoria Cross
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280674Verze : 0
MOD
18. Nie, neobdržal
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280721Verze : 0
19. Plukovník?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280724Verze : 0
MOD
19. Nie, hodnosť plukovníka som nedosiahol.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280725Verze : 0
20)Bojoval jsi během WWII v některé z kanadských obrněných/tankových (armoured) divizích
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280726Verze : 0
20. Nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280741Verze : 0
21) Narodil si sa pred rokom 1900 (vrátane)?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280742Verze : 0
MOD
Malá rekapitulácia:


Nežijem.
Som muž.
Nepochádzam z Európy.
Nie som Američan.
Zúčastnil som sa 2. svetovej vojny.
Zahynul som počas 2. svetovej vojny.
Nebojoval som v Pacifiku.
Pochádzam z krajín Commonwealthu.
Som Kanaďan.
Nie som letec.
Som príslušníkom pozemného vojska.
Som vyšší dôstojník.
Nezúčastnil som sa nájazdu na Dieppe.
Nezahynul som v roku 1944.
Nezahynul som počas bojových operácii.
Nedosiahol som generálskej hodnosti.
Nezúčastnil som sa operácie Market-Garden
Nebol som vyznamenaný Victoria Cross
Nie som plukovník.
Nebojoval som v radoch kanadských obrnených divízií.


Typy :
Nie som Lt. Col. Charles Cecil Ingersoll Merritt.
Nie som Major General Harry Leonard Nowell Salmon.


Nápoveda:
Slávu som nezískal so zbraňou v ruke.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280743Verze : 0
21. Áno, narodil som sa pred rokom 1900.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280744Verze : 0
22.) Zemřel jsi při letecké nehodě ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280748Verze : 0
22. Áno zomrel som na následky leteckej nehody.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280774Verze : 0
Tak teda TIP : jsi Frederick Banting, spoluobjevitel účinků inzulínu ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280781Verze : 0
Zásah...Gratulujem, som Sir Frederick Grant Banting. Kanadský lekár a vedec, ktorý sa spolupodielal na objavení inzulínu. A počas 2. svetovej vojny zodpovedal za koordináciu spojeneckých vedeckých projektov. Zahynul pri leteckej nehode krátko po vzlete z letiska na Newfoundlande.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280784Verze : 0
Gratulujem Makinovi k prvej výhre v súťaži!


Ďalšie kolo vypukne 29.09.2008


Stále sa môžte prihlásiť do úlohy Zadávateľa na kolá až do konca tohto roku:
128. kolo - 27.10.2008 -
129. kolo - 10.11.2008 -
130. kolo - 24.11.2008 -
131. kolo - 08.12.2008 -
132. kolo - 22.12.2008 -


Na prihlásenie slúži toto fórum: forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280787Verze : 0
MOD
Smile Taky gratulace, ani jsem se nestihl tentokrát zapojit.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-125-kolo-t75980#280808Verze : 0