Main Menu
User Menu

91. oblastní divize

עוצבת הגליל אוגדה 91

91st "Galil" Territorial Division


Divize je součástí Northern Command


Jednotky:
2nd "Carmeli" (Reserve) Infantry Brigade
169th "Hiram" (Reserve) Infantry Brigade
300th "Bar'am" (Reserve) Infantry Brigade
299th "Herev"/"Sword" Druze independent Infantry Battalion
Galilee Division Signal Battalion
Zdroje: https://dover.idf.il/IDF/English/ ; https://en.wikipedia.org ; https://he.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/91-oblastni-divize-t74162#263223Verze : 0
91. “Regionálna” Divízia Izraelských Obranných Síl
Jednotka je známa aj ako “Galilejská” divízia (Ugda Ha´Galil) Severného Regionálneho Veliteľstva. Zodpovedá za oblasť Libanonského “frontu” od Roš HaNikra po Mount Hermon. Veliteľstvo je dislokované v Biranete, spoločne s vyšetrovacou jednotkou Vojenskej polície.


Súčasťou jednotky sú:
- 2. Rezervná Pešia Brigáda “Carmeli”
- 169. Rezervná Pešia Brigáda “Hiram”
- 300. Rezervná Pešia Brigáda “Bar´am”
- 299. Samostatní peší prápor “Herev” (Meč – zložení z Drúzskych vojakou)
- Spojovací prápor


Zdroje: - https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Defense_Forces
- https://dover.idf.il/IDF/English/
- https://www.fotw.net/flags/il%5E.html
- www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/91-oblastni-divize-t74162#280454Verze : 0